Anotace:

Požadavky na vzduchotěsnost jsou rok od roku čím dál tím více sledovaným parametrem, a to především u dřevostaveb. Závady způsobené nesprávně provedenou vzduchotěsnící vrstvou mohou přinést značné komplikace nejen majiteli, ale hlavně realizační firmě, která nese zodpovědnost a záruku za odvedenou práci. Je nutné platit vícenáklady spojené s dodávkou energie na vytápění? Je nutné řešit komplikace spojené s tepelnými mosty, způsobenými defekty vzduchotěsnící vrstvy? Jak samotný blower door test probíhá dnes, již není tajemstvím. Dle čeho se kvalita odvedené práce posuzuje a jaké jsou kategorie klasifikace budov, známe také. Ale známe cestu, jak dosahovat stabilně příznivých hodnot průvzdušnosti a prodloužit tak maximálně životnost dřevostavby?  Zcela zásadní vliv má již samotný návrh budovy, její koncepce/členitost. Z toho vyplývají detaily, na které je třeba se zaměřit. Ideální cestou je dodržování určitého systému jak v podobě použitých materiálů, tak postupů prací, na který se váže celá řada proměnných. Ukázky nejčastějších chyb při provádění vzduchotěsnící vrstvy a prostupů budou součástí tohoto semináře.

Datum konání: 22. 6. 2021 (15 - 16 hod)

Místo konání:Webinář online

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Trandová, tel.: +420 733 506 525, e-mail: [email protected]

Přednášející: Ing. Jiří Brich, Ing. Jiří Kasal

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací zde

Další akce

28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference
15. 09. 2022 09:00