Anotace:

Seminář je zaměřen na koordinátora BOZP při práci na staveništi (KOO BOZP) v plnění jejich úkolů při přípravě i realizaci staveb. Seznamuje s legislativními normami v souvislosti s BOZP a klade důraz na vlastní praxi v průběhu realizace stavby i její přípravy. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Datum konání: 18. 6. 2021 (od 9 hod)

Místo konání: Nadace ABF + ON-LINE stream

Vložné:  1900.-Kč + DPH ( sleva 30% )

Kontaktní osoba: Hana Končalová, tel.: 224 229 617, e-mail: vzdelavani@abf-nadace.cz

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 1

Více informací zde

Další akce

15. 06. 2021 10:00 Webinář
15. 06. 2021 14:00 Webinář
15. 06. 2021 14:00 Webinář
17. 06. 2021 09:00 Seminář
22. 06. 2021 09:00 Seminář