Anotace:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení.Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany. Kurz je určen pro projektanty inženýrských a pozemních staveb, pro pracovníky investorských, dodavatelských a realizačních firem, pro pracovníky firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pro pracovníky stavebních úřadů

Datum konání: 10. - 11. 3. 2021

Místo konání: On-line seminář

Vložné: 4840,-vč. 21% DPH

Kontaktní osoba: Ing. Helena Šubrtová, tel.: 773544 449, e-mail: [email protected]

Přednášející:  Doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

                       Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc

                       Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

                       Ing. Pavel Reterman, Ph.D.

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací zde

 

Další akce

01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška
02. 06. 2022 19:30
14. 06. 2022 08:30 Webinář