Anotace:

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení.
Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“.
Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Datum konání: 3. - 4. 11. 2021

Místo konání: Stavební fakulta ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7, Experimentální centrum

Vložné: 5 808,- vč. 21% DPH

Kontaktní osoba: Ing. Helena Šubrtová, tel.:. 773 544 449, e-mail: [email protected]

Přednášející:  doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph. D., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací


Další akce

30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 09:00 Konference
30. 11. 2021 10:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář
30. 11. 2021 14:00 Webinář