Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fragmentace říční sítě ČR, významem zajištění kontinuity vodních toků, migrací vodních organismů, zejména ryb, opatřeními pro zlepšení ekologického stavu vodních toků, včetně konkrétních příkladů. Představen dále bude současný stav fragmentace a kroky směřující k řešení této problematiky. Seminář je určen pro široký okruh odborníků z řad pracovníků odborů životního prostředí, pozemkových úřadů, projektantů, vodohospodářů, lesníků, zemědělců, ochránců přírody a dalších.

Termín konání: 12. 4. 2022

Kontaktní osoba: Jitka Fialová, tel.. 545 134 096, e-mail: [email protected]

Vložné: 500,- Kč

Přednášející: Jitka Fialová, Miloš Holub, Zdeněk Vogl

Počet bodů v rámci CPV: 1

Více informací

Další akce

27. 06. 2022 10:00 Výstava
28. 06. 2022 13:00 Konference
02. 07. 2022 18:00 Výstava
04. 07. 2022 10:00 Konference
07. 09. 2022 09:00 Konference