Standardní výkony, obvyklý rozsah a jednotlivé etapy výkonu profese architekta.

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře

>> Zamezení šíření honorářového řádu

 

v sekci Časté dotazy /FAQ/

>> Výše odměny za návrh interiéru

>> Radon, hluková studie atd. nejsou součástí honoráře za projekční práce

>> Formát projektu odevzdávaného zákazníkovi