V pražské či brněnské kanceláři ČKA si můžete zakoupit publikace, které vydala Česká komora architektů, a to za zvýhodněné ceny.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, recepci České komory architektů na tel. (+420) 273 167 480 nebo .

 

 

urbanisticka citanka mensi

Urbanistická čítanka II: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století

John Forester, Aldo Rossi, Peter Hall, T. Brindley, Y. Rydinová, G. Stoker, Leonie Sandercocková

Praha: Česká komora architektů, 2003

Počet stran: 112

Anotace: Druhý díl čítanky se věnuje autorům působícím především v posledních dvou dekádách XX. století, tedy období, kdy urbanismus v celém světě procházel krizí, následující poté, co velké urbanistické koncepty a školy založené na spoléhání se na racionalitu lidského směřování a na legitimitu kolektivu akce byly vážně zpochybněny. Svazek se zabývá výhradně urbanismem a územním plánováním jako jedním z oborů činnosti architekta – člena ČKA a sleduje cíl jaksi provizorně překlenout velkou časovou propast, která dělí urbanistické myšlení v zemích, které měly možnost kontinuálního a neomezeného vývoje, od zemí, které byly od tohoto přirozeného vývoje několik desetiletí izolovány. Namísto uceleného přehledu zde čtenář najde spíše mozaiku, umožňující náhled do spleti urbanistických teoretických směrů.

Cena: 90 Kč

 

 

Topografie soucasne architektury 200

Diference, topografie současné architektury

Ignasi De Solá-Morales

Praha: Česká komora architektů, 1999

Počet stran: 79

Anotace: Druhý sborník teoretických a kritických textů České komory architektů přináší přednášky a texty jediného autora, španělského architekta Ignasi de Solà-Morelase. V roce 1995 byly texty tohoto výběru a řazení publikovány ve španělštině, v roce 1997 vyšlo u MIT Press jejich anglické vydání s názvem Differences. Topographies of Contemporary Architecture, ze kterého jsou se svolením autora texty přeloženy do češtiny.

Cena: 90 Kč

 

texty praktikujicich architektu male

Texty praktikujících architektů

Will Alsop, Vittorio Gregotti, Gevork Hartoonian, Eva Jiřičná, Peter Blundell Jones, Cesar Pelli, Renzo Piano, Jon Tollit, Peter Zumthor

Praha: Česká komora architektů, 2000

Počet stran: 71 

Anotace: Na rozdíl od předchozích výrazně teoretických sborníků ediční řady ČKA je tento zaměřen především na texty praktikujících a obecně známých architektů. Soubor textů je jistým výběrem, omezeným zde na devadesátá léta, a jako takový je potřeba jej i číst. Texty zahrnují obecné postoje (Alsop, Zumthor), komplexní představu práce architekta v současnosti (Piano), i jednotlivé dílčí „teorie“, týkající se konstrukce (Hartoonian, Gregotti), měřítka a proporcí (Gregotti), barvy (Pelli), ale třeba i antropologický pohled na architekturu (Blundell Jones), který zůstal v tomto výběru jedinou vpravdě teoreticko-historickou sondou i s poznámkovým aparátem.

Cena: 90 Kč

 

 

Regionalismus a internacionalismus 150

Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře

Friedrich Achleitner, Paul Ricoeur, Alexandr Tzonis, Liane Lefaivre, Alan Colquhoun, Kenneth Frampton, Katerina Ruedi, Xavier Echevarria, Kamil Mumtaz, Jean-Louis Cohen

Praha: Česká komora architektů, 2000

Počet stran: 87

Anotace: Sborník se snaží podchytit dlouholetou debatu na regionalistické/internacionalistické téma v jejích nejdůležitějších příspěvcích. Sborník obsahuje iniciační úvahu Ricoeurovu z roku 1961, základní texty o kritickém regionalismu od K. Framptona, L. Lafaivreové a A. Tzoniose, polemické příspěvky A. Colquhouna a F. Achleitnera, jakož i proklamace internacionalisnmu z pera J. Cohena a X. Echevarríi. Na exotickém pákistánském materiálu se problém aplikace regionalismu/internacionalismu demonstruje v podání K.C. Mumntaze. Středoevropská či přímo česká tematika se vedle poznámek Achleitnerových octne v čtenářově zorném poli zásluhou pozoruhodného, byť i trochu diskutabilního příspěvku K. Ruediové. Stati sborníku jsou za sebou chronologicky řazené tak, jak byly poprvé publikovány.

Cena: 90 Kč

 

 

Evropa a architektura zitra 200

Europe And Architecture Tomorrow: Evropa a architektura zítra

Evropská rada architektů

Praha: Česká komora architektů, 1997

Počet stran: 105

Anotace: V roce 1993 vypracovala na žádost Evropské komise skupina odborníků zprávu nazvanou „Strategická studie stavebního průmyslu“. Jejím přínosem bylo urychlené dokončení studie evropských architektů, zabývající se jednak problémy, s nimiž se v oblasti architektury v Evropě potýkáme, jednak budoucností evropského stavebnictví. Tato kniha je mnohem více než pouhou odpovědí na tuto studii. Vyzývá k úvahám o okolním prostředí, na něž mají občané= Evropy právo a jež je možné bez nepřekonatelných obtíží zajistit uplatněním nových sociálních a politických konceptů určující stupeň naší civilizace. Tento dokument se neomezuje na pouhý popis a analýzu současného stavu, ale přináší konkrétní návrhy, které by měly být vzaty v úvahu při rozhodování na celoevropské, národní i místní úrovní.

Cena: 90 Kč