Informace o aktuálních grantových příležitostech.

Dříve než se pustíte do psaní projektové žádosti a naplňování všech formálních požadavků výzvy, přečtěte si MANUÁL žadatele o grant.