Obce sdružené v Místní akční skupině Pošumaví mohou žádat o dotace na zpracování regulačních plánů a územních studií v souhrnné výši 500tis. Kč. Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 4. 2021.

Více informací