Příležitost získat grant ve výši až 50 milionů Kč na projekty v níže uvedených oblastech. Termín pro odevzdání žádostí 23. 6. 2021.


Hlavní město Praha vyhlásilo 46. výzvu z Operačního programu Praha - pól růstu s názvem Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Budou podpořeny projekty na vybudování komunitních center, nízkoprahových denních center, kontaktních center, azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty, sociálních bytů a dalších relevantních zařízení. Lze žádat o dotaci až 50 milionů Kč.

Způsobilým výdajem je projektová dokumentace, a to včetně projektové dokumentace zpracované před podáním žádosti o dotaci.

Žádosti je možné podávat do 23. 6. 2021.

Vice informací