Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění je stanovena k 28. 2. daného roku.