ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.


ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

Pracovní skupina Standardy výkonů povolání se dlouhodobě zabývá výkony a oceňováním projektových prací, v současné době dokončuje kompletně celé dokumenty, které by měly být zveřejněny v průběhu roku 2013.

Vzhledem k zákonným požadavkům na ochranu hospodářské soutěže ČKA není oprávněna doporučovat svým členům užití jednotných metod kalkulace honoráře.

Informace o způsobech kalkulace honoráře pro veřejnost naleznete v sekci Ostatní informace / Zajímavé informace na webu ČKA.

 

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

Pracovní skupina Standardy výkonů povolání se dlouhodobě zabývá výkony a oceňováním projektových prací, v současné době dokončuje kompletně celé dokumenty, které by měly být zveřejněny v průběhu roku 2013.

Vzhledem k zákonným požadavkům na ochranu hospodářské soutěže ČKA není oprávněna doporučovat svým členům užití jednotných metod kalkulace honoráře.

Informace o způsobech kalkulace honoráře pro veřejnost naleznete v sekci Ostatní informace / Zajímavé informace na webu ČKA.