Jako autorizovaný architekt jsem garantem pro projektování jednoduchých staveb pro stavební firmu. Tuto činnost vykonávám jako její odpovědný zástupce. Nyní mě oslovila další firma, abych stejnou práci vykonával i pro ni. Umožňují profesní předpisy, abych takovou činnost dělal pro více než jednu firmu?


Profesní předpisy vaše aktivity coby garanta realizace jednoduchých staveb nikterak neomezují – je pouze na vašem zvážení, na jak velké množství staveb zvládnete odpovědně dohlížet a zaručit je svou odpovědností. Omezení v tomto směru představuje zákon č. 374/2004, živnostenský zákon, který v § 11 stanoví, že jedna osoba může vykonávat funkci odpovědného zástupce pro max. čtyři podnikatele (před novelou zákona účinnou před 1. 8. 2006 to byli dokonce pouze max. dva podnikatelé).