Je přípustné používat slovenského jazyka v projektové dokumentaci v ČR? Jeden ze subdodavatelů projektové dokumentace je ze Slovenska, a proto je jeho dokumentace včetně technické zprávy ve slovenštině. Při projednávání dokumentace pro stavební povolení se v jednom z vyjádření objevilo, že není možno akceptovat dokumentaci v jiném než v českém jazyce.


Podklady a dokumentace pro správní řízení se obecně předkládají v České republice v českém jazyce. Některé speciální zákony však stanovují z důvodů praktických výjimky, obvykle recipročně. Jedná se například o podklady ke vzájemnému uznávání kvalifikace a udělování autorizací. Pokud ovšem zákon nebo prováděcí právní předpis k němu tuto výjimku nestanoví a nepřipouští, bude v konkrétním případě záležet na příslušném správním orgánu. V některých případech se totiž může jednak užívaná terminologie lišit, jednak poklesá, žel, s délkou doby od rozdělení obecně znalost slovenštiny. Jediným východiskem je buď přesvědčit správní úředníky, že posuzované dokumentaci i ve slovenském jazyce bez problémů porozumí pro shodnost terminologie, nebo raději text přeložit.