Na webových stránkách Ústavu územního rozvoje www.uur.cz pod odkazem Konzultační středisko byla ke dni 1. 8. 2008 uvedena do zkušebního provozu nová webová aplikace pod názvem Tisíc otázek k novému stavebnímu zákonu.


Na adrese http://www.uur.cz/1000-otazek/ naleznete otevřený, průběžně aktualizovaný katalog otázek a odpovědí, který nahradil rubriku Často kladené otázky ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcím vyhláškám.