Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného Českou komorou architektů)

Pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová
Mgr. Ing. Daniela Rybková

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.:273 167 481, , Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či emailem.

-------------------------------------------------------

DOTAZY

 • K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem

  Odbor památkové péče odmítá vydat závazné stanovisko a jeho vydání podmiňuje nesmyslnými požadavky. Jak je možné se proti nevydání stanoviska nebo proti vydání zamítavého závazného stanoviska bránit, je možné podat odvolání?

 • K otázce podjatosti správního orgánu

  V řízení o vydání územního rozhodnutí rozhodoval příbuzný souseda, který nesouhlasí s naším stavebním záměrem. Po vydání rozhodnutí je zcela zřejmé, že rozhodoval zaujatě. Podali jsme námitku podjatosti, ale bylo nám řečeno, že to již není možné.

 • K problémům spojeným s rozdělením zadávání veřejné zakázky zapracování PD na více fází

  V zadávacím řízení jsem získal veřejnou zakázku na zpracování studie rekonstrukce objektu. Vzhledem ke spokojenosti zadavatele jsem předpokládal spolupráci na dalších stupních PD. Nyní mi bylo sděleno, že mi nemůže být zakázka na zpracování dalších stupňů svěřena za použitím jednacího řízení bez uveřejnění, že by se jednalo o porušení zákona o veřejných zakázkách. Zároveň jsem zadavatelem nucen k převodu autorských práv. Co si o tomto postupu myslíte?

 • Ke společnostem zastupujícím zadavatele v průběhu veřejných zakázek

  Kdo jsou společnosti „organizující“ veřejné zakázky? Kdo těmto společnostem uděluje/odjímá licence, u jakého orgánu je možné se proti jednání společností bránit?

 • Souhlas předchozího architekta k zásahu do jeho díla

  Investor se na nás obrátil se žádostí o zpracování projektové dokumentace na stupni pro provedení stavby pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby.

 • Provize architekta za použití materiálů

  Prodejci nejrůznějších produktů mi stále nabízí provize za to, že navrhnu v projektu použití nějakého materiálu (výrobku), který si od nich můj zákazník zakoupí. I u velmi malé zakázky se často jedná o výrazně vyšší výdělek z provize, než je cena projektových prací. Pokud bych byl dodavatelem staveb či interiérů jsou tyto provize součástí mé celkové kalkulace a finančního návrhu, který schvaluje zákazník, a vše je v pořádku. Také bych měl řadu povinností dodavatele, příp. zhotovitele předmětu realizace (a s tím spojené náklady). Ale zde jsou mi nabízeny „smlouvy o zprostředkování“ (nebo také „poradenské činnosti“), které jdou zcela mimo můj vztah se zákazníkem. Navíc firmy nežádají poradenství, ale jen sdělení jména mého klienta, název zakázky. Nepovažuji to za zprostředkování, resp. domnívám se, že jsem projektant, nikoliv zprostředkovatelská kancelář. Pokud budu mít příjmy ze zprostředkování, asi bych to měl mít vyznačené na firmě a k tomu i příslušný živnostenský list? Tichý souběh projektování a zprostředkovatelské činnosti mi připadá zvláštní. Zatím jsem jen projektant a měl bych, dle mého názoru, být placen pouze mým klientem, nikoli ještě třetí osobou, považuji to za střet zájmů (viz Profesní a etický řád ČKA). Nebo je to jinak?

 • Formát projektu odevzdávaného zákazníkovi

  Klient po mně požaduje spolu s výtiskem paré odevzdat také digitální verzi projektu v otevřeném formátu. Mohu nebo mám dokonce povinnost mu toto odevzdávat?

 • Varianta vs alternativa

  Prosím o bližší specifikaci pojmů varianta a alternativa, které jsou uváděné v HŘ ČKA v souvislosti s návrhem/studií stavby, nebo o informaci, kde bych výklad těchto pojmů nalezl. Ve smlouvě s klientem mám uvedeno, že dodám studii v alternativách, on po mě požaduje něco, co považuji za variantu.

 • Autorizovaný inspektor (AI)

  Může AI vydat certifitát pro stavbu? Je možné výkon AI ztotožnit s postavením svobodných architektů?