Stanoviska k právním předpisům a aktuálním legislativním otázkám (listopad 2015)