Stanoviska k právním předpisům a aktuálním legislativním otázkám (listopad 2015)

 • Dopis ČKA předsedovi vlády ČR ve věci TEZÍ K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU

  Česká komora architektů se domnívá, že je skutečně třeba začít urychleně práce na přípravě nového stavebního zákona, protože cesta dalších novel stávajícího zákona už velmi pravděpodobně nepovede k dobrým výsledkům. Česká komora architektů se tedy rozhodla připravit stručných deset tezí nového stavebního zákona, které zaslala předsedovi vlády ČR dne 11. 9. 2017 a které Komora předkládá k diskusi o podobě nového pojetí stavebního práva. Česká komora architektů je připravena poskytnout potřebné komentáře k těmto tezím a rovněž předpokládáme, že budeme jako profesní komora do procesu přípravy a tvorby nového stavebního zákona zapojeni.

 • Dopis ČKA předsedovi vlády ČR ve věci honorářů

  ČKA požádala předsedu vlády ČR o podporu a pomoc ohledně řešení palčivé otázky ve věci Honorářů. Komora dlouhodobě vyvíjí, ve spolupráci s ČKAIT, značné úsilí ohledně zakotvení Honorářů do legislativní úpravy.

 • Změny v posuzování hygienických limitů hluku: konec zákazu výstavby domů v ulicích s tramvajemi?

  Vláda schválila dne 15. června 2016 návrh nařízení z dílny Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 • Nové Pražské stavební předpisy konečně v účinnosti
 • K problematice licencí ve smlouvách o dílo (listopad 2015)

  ČKA vyzývá architekty, aby nepodepisovali smlouvy o dílo obsahující široká licenční ujednání převádějící bezúplatně práva užít jejich autorská díla.

 • Polsko: konec diktátu nejnižší ceny ve veřejných zakázkách (duben 2015)

  Ukončení stávající praxe jediného kritéria – nejnižší ceny – při zadávání a vyhodnocování soutěží na veřejné zakázky, a rovněž požadavek, aby zhotovitele zaměstnávali své pracovníky na řádné pracovní smlouvy, nikoli v tzv. „švarcsystému“ – takové by měly být dopady novelizovaného zákona o veřejných zakázkách, která v Polsku platí už od 30. 9. 2014.

 • Otázky a odpovědi k ZVZ (březen 2015)

  Článek vznikl na základě společné tiskové konference ČKA, ČKAIT a Svazu měst a obcí na téma nebezpečí nejnižší ceny, jež se konala 8. prosince 2014.

 • Byla schválena novela zákona „EIA“ (únor 2015)

  Téma EIA je v současnosti velmi diskutované a aktuální. Pojďme si udělat malou rekapitulaci toho, co ho vyvolalo a co tato úprava v reálném životě přinesla do života nejen architektů, ale všech projektantů, investorů i úředníků.

 • Pozastavení účinnosti PSP (únor 2015)

  Dne 16. 1. 2015 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí, kterým pozastavilo nařízení č. 11/2014 sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy.

 • K problematice EIA (prosinec 2014)

  Poziční dokument ČKA na posuzování vlivů na životní prostředí.