Hledáme autorizované architekty se zkušeností se zpracováním odborných stanovisek.


V návaznosti na vydání metodiky s názvem „Zásady pro vydávání stanovisek jménem České komory architektů“ schválené představenstvem na únorovém zasedání, hledáme v řadách architektů zájemce o zápis do seznamu zpracovatelů odborných stanovisek týkajících se výkonu profese architekta.

V žádosti o zápis prosím popište Vaši odbornou praxi (nejlépe formou profesního životopisu) a  přiložte alespoň dvě zpracovaná stanoviska.

Žádost adresujte na mail [email protected].

O zapsání na seznam rozhoduje představenstvo ČKA.