Účinná znění právních předpisů významných pro výkon povolání autorizovaných architektů.