Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).


Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

 

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře

>> Zadavatelé nutí architekty vzdát se autorských práv

>> Sborník Autorská práva v architektuře

 

v sekci Časté dotazy /FAQ/

>> Několik dotazů k ochraně autorských práv (PŘEJMENOVANÉ)

>> Prezentace projektu po opuštění ateliéru

>> Souhlas předchozího architekta k zásahu do jeho díla

>> Povaha územního plánu z autorskoprávního hlediska

>> K ochraně autorství původního projektu při změně stavby před dokončením

>> K užití autorského díla v návrhu interiéru