Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Znění účinné k 1. 3. 2020 >>     

Čtěte také:

>> Poziční dokument ČKA
>> Zprávy z legislativy 2014, část EIA