Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon


Znění účinné k 1. 7. 2023 >>

Přehled změn v novém stavební zákoně

Dne 29.7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona. Převážná část předpisu vstoupí do účinnosti dne 1. 7. 2023.  Více informací.