Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).


Znění účinné k 1. 1. 2021 >>

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře
>> Co by měl znát každý projektant a architekt při návrhu budov do zátopových oblastí

v sekci Časté dotazy /FAQ/
>> K postupu v případě nesouhlasu se závazným stanoviskem