Vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákonu o veřejných zakázkách.