Vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákonu o zadávání veřejných zakázek.