Stanovují podrobnosti k uveřejňování formulářů, rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů.


Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 260/2016 Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobností certifikátů shody. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>