Úplné znění řádů České komory architektů ze dne 14. 4. 2018.

>> Profesní a etický řád
>> Organizační, jednací a volební řád
>> Disciplinární a smírčí řád
>> Soutěžní řád
>> Jednací řád valné hromady ČKA
>> Autorizační řád 
>> Autorizační řád - starý

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře
>> Závaznost vnitřních řádů ČKA
>> Co architekt musí označovat razítkem

 

v sekci Časté dotazy /FAQ/
>> Souhlas předchozího architekta k zásahu do jeho díla
>> Provize architekta za použití materiálů
>> K archivování dokumentů označených autorizačním razítkem
>> K pojmu rozpracovaná zakázka