Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Připomínková řízení

Poznámka: Připomínková řízení jsou uzamčena; vyžadují přihlášení na web ČKA.

ČKA se přihlásila k připomínkování právních předpisů, které mají souvislost s výkonem povolání autorizovaného architekta nebo dopad na kulturu utváření prostředí.