Poslanci schválili nový stavební zákon

Ve středu 26. 5. 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku. Čtěte dále.

 

1. dubna 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

Od čtvrtka 1. 4. pokračuje v Poslanecké sněmovně projednání rekodifikace stavebního práva ve 2. čtení. ČKA podpořila 10 pozměňovacích návrhů podaných v návaznosti na požadavky tzv. velkých měst ("Čtyři městské artikuly") a doporučila jejich přijetí jako celek. Se stanoviskem ČKA k uvedeným pozměňovacím návrhům se můžete seznámit zde.

Následným jednáním se zástupci ČKAIT bylo dosaženo shody na převážné části připomínek ČKA. Výsledkem je společné stanovisko předsedů Jana Kasla a Roberta Špalka, s jehož zněním se můžete seznámit zde.

ČKA rovněž iniciovala pozměňovací návrh č. 7999, který navazuje na dlouholeté úsilí obou profesních komor zavést definici pojmu dozor projektanta (dříve „autorský dozor“) a jeho zařazení mezi vybrané činnosti (dříve „vybrané činnosti ve výstavbě“).

 

8. března 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

 

25. listopadu 2020

Záznam z 1. jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci územního plánování MMR

 

7. srpna 2020

Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona ze 7. 8. 2020 

Příloha k výše uvedenému stanovisku

Legislativní rada vlády doporučila stavební zákon po úpravách schválit

 

27. července 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 27.7.2020

 

19. června 2020

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu stavebního zákona

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu změnového zákona

 

20. května 2020

Rekapitulace vývoje rekodifikace veřejného stavebního práva 2017-2020 ke dni 20.05.2020

 

20. dubna 2020

Stanovisko ČKA k návrhu vypořádání připomínek k návrhu stavebního zákona – průvodní dopis

Příloha 1: Vypořádání připomínek ČKA – stavební zákon (.xlsx)

Příloha 2: Vypořádání připomínek ČKA – změnový zákon (.xlsx)

Příloha 3: Text změn v zákonu č. 360/1992 – část 10 ZZ (.pdf)

Příloha 4: Vyjádření ČKA k tezím prováděcích vyhlášek (.pdf)

 

4. dubna 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 3. 4. 2020 (.pdf)

Stavební zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

Teze vyhlášky o dokumentaci staveb (.pdf)

Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování (.pdf)

Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu (.pdf)

Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského vzdělání souvisejících s územním plánováním (.pdf)

Teze vyhlášky o stanovení dalších stavebních úřadů a stanovení správních obvodů obecních stavebních úřadů pro účely stavebního zákona (.pdf)

Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (.pdf)

Teze vyhlášky o stavebním řádu (.pdf)

Změnový zákon – platná znění s vyznačením navrhovaných změn (.pdf)

Změnový zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

 

5. března 2020

Stanovisko ČKA k vypořádání připomínek k návrhu SZ – průvodní dopis 

Vypořádání jednotlivých připomínek se stanoviskem ČKA

 

4. prosince 2019

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

Připomínky k návrhu stavebního zákona

Připomínky k návrhu souvisejících zákonů

Alternativní návrh části 4 – územní plánování

Alternativní návrh přílohy č. 7 – Jednotný standard ÚPD


listopad 2019

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu


září 2017 

Teze k novém stavebnímu zákonu