Stavební zákon prošel prvním čtením

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení sporný návrh nového stavebního zákona, a to v podobě předkládané MMR. Ačkoliv tento návrh čelí kritice z mnoha stran, byl takto posunut do dalšího projednávání. Opozice neuspěla s požadavkem na vrácení návrhu zákona vládě k přepracování. Stalo se tak na mimořádné schůzi 05.11.2020, kdy v důsledku zpřísněných hygienických opatření sněmovna zasedá místo plného počtu 200 členů, ve zredukovaném obsazení 101 až 103 poslanců.

Nyní se návrhem zákona budou zabývat sněmovní výbory, kterým k tomu byla prodloužena lhůta na 100 dnů místo běžných 60 dnů. Na plénum ke druhému čtení se tak návrh stavebního zákona dostane nejspíše během února 2021, na program sněmovní schůze pak pravděpodobně až v březnu 2021. Otázkou je v jakém znění. MMR dle vyjádření ministryně Dostálové připravuje komplexní pozměňovací návrh. Jeho věcný obsah však není znám.

 

25. listopadu 2020

Záznam z 1. jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci územního plánování MMR

 

7. srpna 2020

Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona ze 7. 8. 2020 

Příloha k výše uvedenému stanovisku

Legislativní rada vlády doporučila stavební zákon po úpravách schválit

 

27. července 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 27.7.2020

 

19. června 2020

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu stavebního zákona

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu změnového zákona

 

20. května 2020

Rekapitulace vývoje rekodifikace veřejného stavebního práva 2017-2020 ke dni 20.05.2020

 

20. dubna 2020

Stanovisko ČKA k návrhu vypořádání připomínek k návrhu stavebního zákona – průvodní dopis

Příloha 1: Vypořádání připomínek ČKA – stavební zákon (.xlsx)

Příloha 2: Vypořádání připomínek ČKA – změnový zákon (.xlsx)

Příloha 3: Text změn v zákonu č. 360/1992 – část 10 ZZ (.pdf)

Příloha 4: Vyjádření ČKA k tezím prováděcích vyhlášek (.pdf)

 

4. dubna 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 3. 4. 2020 (.pdf)

Stavební zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

Teze vyhlášky o dokumentaci staveb (.pdf)

Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování (.pdf)

Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu (.pdf)

Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského vzdělání souvisejících s územním plánováním (.pdf)

Teze vyhlášky o stanovení dalších stavebních úřadů a stanovení správních obvodů obecních stavebních úřadů pro účely stavebního zákona (.pdf)

Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (.pdf)

Teze vyhlášky o stavebním řádu (.pdf)

Změnový zákon – platná znění s vyznačením navrhovaných změn (.pdf)

Změnový zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

 

5. března 2020

Stanovisko ČKA k vypořádání připomínek k návrhu SZ – průvodní dopis 

Vypořádání jednotlivých připomínek se stanoviskem ČKA

 

4. prosince 2019

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

Připomínky k návrhu stavebního zákona

Připomínky k návrhu souvisejících zákonů

Alternativní návrh části 4 – územní plánování

Alternativní návrh přílohy č. 7 – Jednotný standard ÚPD


listopad 2019

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu


září 2017 

Teze k novém stavebnímu zákonu