12. 9. 2021

Přehled změn v novém stavebním zákoně. Čtěte zde.

 

4. 8. 2021

Nový Stavební zákon ke stažení zde.

 

30. 7. 2021

V souvislosti s dotazy členské základny upozorňujeme, že nový stavební zákon schválený v Parlamentu ČR dosud nebyl vyhlášen ve sbírce zákonů. S ohledem na skutečnost, že převážná část předpisu nabývá účinnosti k 1.7. 2023, budou pro členy ČKA pořádána školení v průběhu roku 2022.

14. 7. 2021

Nový stavební zákon schválen. Čtěte dále.

 

11. 7. 2021

Senát ČR dne 1.7.  jednomyslně zamítl návrh nového stavebního zákona. Členové horní parlamentní komory se neztotožnili s přesunem stavebních úřadů pod státní správu. O zákonu bude muset znovu hlasovat Sněmovna, která ho musí nyní schválit většinou 101 poslanců.

 

1. 6. 2021

Vyjádření ČKA k novému stavebnímu zákonu si přečtěte zde.

 

26. 5. 2021

Poslanci schválili nový stavební zákon

Ve středu 26. 5. 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD schválen ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku. Čtěte dále.

 

1. dubna 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

Od čtvrtka 1. 4. pokračuje v Poslanecké sněmovně projednání rekodifikace stavebního práva ve 2. čtení. ČKA podpořila 10 pozměňovacích návrhů podaných v návaznosti na požadavky tzv. velkých měst ("Čtyři městské artikuly") a doporučila jejich přijetí jako celek. Se stanoviskem ČKA k uvedeným pozměňovacím návrhům se můžete seznámit zde.

Následným jednáním se zástupci ČKAIT bylo dosaženo shody na převážné části připomínek ČKA. Výsledkem je společné stanovisko předsedů Jana Kasla a Roberta Špalka, s jehož zněním se můžete seznámit zde.

ČKA rovněž iniciovala pozměňovací návrh č. 7999, který navazuje na dlouholeté úsilí obou profesních komor zavést definici pojmu dozor projektanta (dříve „autorský dozor“) a jeho zařazení mezi vybrané činnosti (dříve „vybrané činnosti ve výstavbě“).

 

8. března 2021

Stavební zákon ve druhém čtení

 

25. listopadu 2020

Záznam z 1. jednání pracovní skupiny pro rekodifikaci územního plánování MMR

 

7. srpna 2020

Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona ze 7. 8. 2020 

Příloha k výše uvedenému stanovisku

Legislativní rada vlády doporučila stavební zákon po úpravách schválit

 

27. července 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 27.7.2020

 

19. června 2020

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu stavebního zákona

Stanovisko Legislativní rady Vlády k návrhu změnového zákona

 

20. května 2020

Rekapitulace vývoje rekodifikace veřejného stavebního práva 2017-2020 ke dni 20.05.2020

 

20. dubna 2020

Stanovisko ČKA k návrhu vypořádání připomínek k návrhu stavebního zákona – průvodní dopis

Příloha 1: Vypořádání připomínek ČKA – stavební zákon (.xlsx)

Příloha 2: Vypořádání připomínek ČKA – změnový zákon (.xlsx)

Příloha 3: Text změn v zákonu č. 360/1992 – část 10 ZZ (.pdf)

Příloha 4: Vyjádření ČKA k tezím prováděcích vyhlášek (.pdf)

 

4. dubna 2020

Stavební zákon – pracovní návrh ke dni 3. 4. 2020 (.pdf)

Stavební zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

Teze vyhlášky o dokumentaci staveb (.pdf)

Teze vyhlášky o národním geoportálu územního plánování (.pdf)

Teze vyhlášky o požadavcích na výstavbu (.pdf)

Teze vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů vysokoškolského vzdělání souvisejících s územním plánováním (.pdf)

Teze vyhlášky o stanovení dalších stavebních úřadů a stanovení správních obvodů obecních stavebních úřadů pro účely stavebního zákona (.pdf)

Teze vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (.pdf)

Teze vyhlášky o stavebním řádu (.pdf)

Změnový zákon – platná znění s vyznačením navrhovaných změn (.pdf)

Změnový zákon – vypořádání připomínek (.xlsx)

 

5. března 2020

Stanovisko ČKA k vypořádání připomínek k návrhu SZ – průvodní dopis 

Vypořádání jednotlivých připomínek se stanoviskem ČKA

 

4. prosince 2019

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

Připomínky k návrhu stavebního zákona

Připomínky k návrhu souvisejících zákonů

Alternativní návrh části 4 – územní plánování

Alternativní návrh přílohy č. 7 – Jednotný standard ÚPD


listopad 2019

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu


září 2017 

Teze k novém stavebnímu zákonu