Dne 25. 11. 2019 byl do mezirezortního připomínkového řízení předložen návrh nového stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů.

Níže uvádíme znění obou návrhů, včetně důvodových zpráv, a dále připomínky, které ČKA uplatnila.

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva

Připomínky k návrhu stavebního zákona

Připomínky k návrhu souvisejících zákonů

Alternativní návrh části 4 – územní plánování

Alternativní návrh přílohy č. 7 – Jednotný standard ÚPD