Dne 25. 11. 2019 byl do mezirezortního připomínkového řízení předložen návrh nového stavebního zákona a dalších 57 souvisejících právních předpisů.

Vyzýváme tímto autorizované architekty k zaslání svých připomínek k návrhům uvedených předpisů v termínu do 9. 12. 2019 v tabulce uvedené níže na email eva.faltusova@cka.cz.

Návrh paragrafového znění stavebního zákona

Návrh paragrafového znění předpisů novelizovaných v souvislosti s návrhem stavebního zákona

Důvodová zpráva k novelizovaným předpisům

Důvodová zpráva ke stavebnímu zákonu

Tabulka pro připomínky

Vyjádření ČKA k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a souvisejících právních předpisů v rámci rekodifikace veřejného stavebního práva