Vzory smluv o dílo na zpracování projektu stavby a na zpracování návrhu územního plánu, vzor licenční smlouvy; komentované verze.


Nově účinnému občanskému zákoníku je třeba přizpůsobit uzavírání smluv souvisejících s výkonem profese.

Vzorová licenční smlouva

Vzorová smlouva o dílo na zpracování projektu stavby

Vzorová smlouva o dílo na zpracování územního plánu

Vzorová smlouva o výkonu funkce odpovědného zástupce

Uvedené dokumenty včetně příloh a textů s komentářem k dispozici po přihlášení na web ČKA >>