Zprávy z období 18. - 30. června 2014.


Uvnitř přílohy naleznete hned několik soutěží. Pokračuje zajímavý vývoj soutěže o pomník aviatika Kašpara v Pardubicích (strana 3 a 14) a bylo zároveň vyhlášeno hned několik nových soutěží. Malostranské náměstí se dočká nové podoby, která by měla zohlednit přetlak od automobilové dopravy (strana 9) a učinit z náměstí živé místo pro setkávání. Realizace se rovněž dočká památník Dr. Milady Horákové (strana 16) v prostoru před Poslaneckou sněmovnou.

Minulý týden Praha 7 vyhlásila soutěž na řešení Letenské pláně. Její podmínky však nekonzultovala ani s Českou komorou architektů a ani s Kanceláří projektů a soutěž Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy. Kritéria soutěže a porota nejsou jasně definovány, což je jeden z hlavních aspektů, který ČKA a IPR kritizují. Více se dočtete na straně 18.

Dne 12. června ČKA uspořádala debatní setkání pro novináře s titulem Ochrana památek 20. století. Debaty se zúčastnil předseda ČKA Ivan Plicka, ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková, historici architektury Benjamin Fragner, Ondřej Beneš a řada dalších odborníků. Přítomné novináře z řad České televize, ČTK, Českého rozhlasu a dalších 20 médií téma rozpravy zaujalo. Svědčí o tom např. články na straně 5 a 7.

Minulý týden médiím dominovala i smutná zpráva – dne 18. června po dlouhodobé nemoci odešel architekt Petr Bílek. Informovala o tom většina on-line médií a rovněž MF Dnes, Právo či pražský Deník (strana 13).

Z Komory srdečně zdraví

Zuzana Hošková