Zprávy z období 4. - 16. července 2014.


Vážení odběratelé monitoringu médií,

zasílám nejčerstvější přísun zpráv z oblasti architektury a urbanismu.

Uvnitř naleznete informace o jedenácti architektonických soutěžích. Vyhlášená byla například soutěž řešící podobu pankráckého vrchu (strana 3), další soutěž plánují v Orlové. Jedná se o revitalizaci historického centra Orlové v rámci soutěže Ceny Petra Parléře 2014 (strana 7).

Modernější podoby by se mělo dočkat i pražské Kongresové centrum. Jeho plánovaná rekonstrukce má snížit energetickou náročnost budovy. Součástí zadání soutěže, která by se podle ředitele centra Michala Kárníka měla konat v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, je nové řešení skleněné severní fasády (strana 5).

Článek „Jak by mohla vypadat Perla, napoví v muzeu“ (strana 11) se pak vrátil k výstavě soutěže na revitalizaci areálu Perla v Ústí nad Orlicí, která proběhla 12. června v rámci akce Architekti na jedné lodi: „Naše město podobnou příležitost prezentace ještě nemělo. Vážím si této možnosti, osobně ji považuji jako ocenění své téměř dvouleté práce spojené s ústeckou Perlou,“ dodal ke spolupráci s ČKA ústecký starosta Petr Hájek. 15 soutěžních panelů si můžete zároveň do konce července prohlédnout v prostorách pražské kanceláře ČKA.

Jediné dva články, jež nejsou přímo věnovány soutěžím, pojednávají o sporu architekta Šépky s olomouckou radnicí ohledně výměny světel na Horním náměstí (strana 6). Na straně 9 se dočtete více o ustanovení gremiální rady Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy, který bude hlídat tvář Prahy.

Krásné léto přeje

Zuzana Hošková