Termín od 25. dubna do 13. května 2014.


V příloze výběr poutavých informací, o nichž v souvislosti s architekturou, soutěžemi o návrh či přímo s Českou komorou architektů, informovala média v uplynulých 14 dnech.

Minulé úterý na prvním zasedání představenstva po dubnové valné hromadě proběhla volba předsedy a místopředsedů ČKA (viz strana 13). Novým předsedou byl zvolen Ivan Plicka, pozici 1. místopředsedy obhájil Pavel Hnilička a 2. místopředsedy se stal Jaroslav Šafer a Klára Salzmann.

Média se s oblibou opět věnovala hned několika architektonickým soutěžím. Po 11 letech bylo například rozhodnuto, že generál Patton bude mít v Plzni pomník. Jeho budoucí tvůrci vzešli z veřejné jednokolové výtvarné a architektonické soutěže vyhlášené v květnu 2009 (více na straně 4). Osud architektonické soutěže na pomník jiné význačné osobnosti, Milady Horákové, však zůstává nejasný. Více se dozvíte na straně 7.

V příloze naleznete i dva rozhovory – se Zdeňkem Jiranem, letošním tvůrcem Ročenky české architektury (strana 9), a Tomášem Ctiborem pověřeným vedením Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (strana 14).

Svého vítěze má Národní cena za architekturu – Grand Prix (strana 20). Nejzdařilejším architektonickým počinem loňského roku je přeměna městských lázní v Liberci na oblastní galerii.