Vážené a milé kolegyně a kolegové,

před sedmi týdny Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a alespoň tak dva týdny jsou ještě před námi. Naštěstí se nám italský, španělský či nově severoamerický scénář pandemie vyhnul, ač nikdo dosud přesně neví proč. Kromě poměrně tvrdé a relativně včas vyhlášené karantény je počet prokázaných nakažených zatím menší než osm tisíc a „jen“ 230 občanů zemřelo. Ve srovnání s každoroční chřipkovou epidemií jde o zanedbatelná čísla. Prý za to můžeme děkovat do nedávna ještě povinnému očkování proti TBC. Kdo ví, ale faktem je, že bývalá železná opona dělí evropské státy na více a méně postižené.

Uvidíme, jak se bude koronaviru dařit v příštích dvou třech měsících. Letošní dovolené, pokud si je dopřejeme, většinově strávíme v Česku. Ani mnoho mezinárodních aktivit a pracovních setkání se hned tak konat nebude. Podobně jako plné uvolnění konání hromadných akcí. Proto jsme se na představenstvu dohodli, že vyhlásíme termín valné hromady na sobotu 19. září, tedy s pětiměsíčním odkladem proti plánovanému termínu. Rozhodnutí může být ještě ovlivněno vývojem epidemiologické situace, ale jsme optimisté a věříme, že v září už bude možné setkat ve větší skupině, i když naše valné hromady počtem účastníků rockovým koncertům či sportovním utkáním konkurovat rozhodně nemohou. Přesný termín se dozvíte včas. Materiály pro jednání jsou připraveny a budou dostupné na webu dlouho předem. Doplnili jsme je na posledním on-line konaném představenstvu 28. dubna o návrh změn našich řádů, abychom mohli v budoucnu takovou výjimečnou situaci snáze zvládat i prostřednictvím videokonferencí. Zkoušíme to při poradách kanceláře i jednání orgánů komory. A naši budoucí mladí kolegové zažívají on-line autorizační semináře. Děkuji celému týmu kanceláře komory za obětavou práci i v těchto podmínkách.  

Ať je to jakkoli komplikované, snažíme se všichni fungovat a nepřipouštět si možné chmurné vyhlídky příštích měsíců, kdy mohou nastat investiční škrty. Věřím, že se po skončení hlavních omezení ekonomika nastartuje, i když to bude složité a pomalé... Současná krize nás však naučila být pružnější, efektivnější a vynalézavější v hledání způsobů, jak problémy vyřešit, ne si jen stěžovat. Postupné uvolňování ovšem ukázalo, že někteří se nemohou dočkat a svou nezodpovědností mohou přispět k novému zpřísňování režimu. S rouškami budeme muset kamarádit zřejmě ještě pár měsíců, jakkoli jsou účinné spíše psychologicky, a všichni s napětím čekáme na vakcínu; v Oxfordu i jinde se už testuje. Děkuji i vám všem, kteří pomáháte ve svých městech a obcích, při zajišťování sociálních služeb a péči o seniory či děti.

Napsal jsem dopis paní ministryni Dostálové s prosbou o vyšší podporu veřejných investic a samozřejmě také architektonických soutěží, umožňující zlepšit postavení architektů jako iniciátorů prosperity navazujících odvětví ekonomiky. Stále ještě někteří z nás věříme, že se podaří vytvořit přijatelný návrh nového stavebního zákona, i když i já trochu cítím frustraci z množství zmrhané energie tolika chytrých mozků. Přitom rychlejší a jednodušší plánování a povolování staveb by přispělo k restartu ekonomiky! Pomohlo by nám i oficiální uznání odměny za naši práci - honorářového řádu - a my se tak neustále nesetkávali s „úsporami“ ve fázi projektů, a to ve jménu nutného šetření, bohužel na špatném místě. Mohu vás však ujistit, že jde o problém celounijní. S kolegy z ACE probíhá omezená zato komunikace, avšak zatím to nikde nevypadá moc optimisticky. Setkání komor V4 jsme museli zrušit, ale pokusíme se zorganizovat alespoň on-line diskusi k předání zkušeností a příkladů dobré praxe v dnešní situaci.

Počátkem dubna jsme uzavřeli příjem staveb do 5. ročníku České ceny za architekturu -podrobnosti se dočtete i v tomto newsletteru - ale hlavně ve speciálním vydání věnovaném ČCA za cca 14 dní. 192 přihlášených staveb nás potěšilo, je patrné, že zájem o soutěž po 5 letech narůstá. Snažíme se také přesvědčit všechny partnery Ceny, že i v těžké době škrtů se jim investice do spojení s ČCA a ČKA vyplatí.

Těm z vás, kteří jste nesplnili včas svou každoroční povinnost, tedy úhradu příspěvku a profesního pojištění, jsme schválili možnost posunutí splatnosti příspěvku až do 31. října a pojištění do konce června. Je vás relativně málo, ale máte neoprávněnou výhodu oproti všem disciplinovaným členům, kteří odpovědně příspěvek uhradili v termínu, nebo včas požádali o úlevy. V Ministerstvem pro místní rozvoj připravené novele zákona č. 360/1992 bude po nezaplacení příspěvku následovat pozastavení členství. Po několika letech konjunktury zřejmě přijdou léta hubenější, ale nevěřím, že kromě některých výjimečných lidských osudů není možné se v naší profesi uživit. Kancelář odpovídá na každou žádost o slevu či prominutí příspěvku někdy i opakovaně, takže mne napadá, zda za tu dobu nešlo naplnit tvůrčí potenciál smysluplnější aktivitou, třeba pro veřejný prospěch. Dovolil jsem si vaším jménem oslovit všechny primátory a starosty v ČR s nabídkou spolupráce místních architektů a urbanistů či městských architektů samosprávám při organizaci úprav veřejných prostranství při postupném zahájení fungování stravovacích služeb a prodeje. Nabídněte svou zkušenost a znalosti samosprávám, dlouhodobě se to vyplatí. 

O vývoji situace v našem oboru vás budeme i nadále plynule informovat na webu ČKA. Kancelář komory postupně přechází z on-line provozu a jen vymezených návštěvních hodin v Josefské 6 na plnohodnotný provoz a my se, věřím, opět začneme potkávat osobně. Buďme všichni zdrávi a v dobré náladě, snáze to vše zvládneme.  

Váš Jan Kasl, předseda ČKA