Milí čtenáři,

duben na Komoře nepatří mezi klidné měsíce. Na jeho počátku se dokončují podklady na valnou hromadu, její program, návrh rozpočtu, zprávy o činnosti jednotlivých orgánů. Plánuje se organizace zasedání, odhaduje se, kolik se zúčastní členů, aby byly pro všechny připravené poklady, občerstvení, místa na sezení. Řeší se, zda je dostatek oznámených zájemců o kandidaturu do komorových orgánů a ti, kterým končí volební období, se často intenzivně přesvědčují, aby kandidovali znovu. Není bohužel výjimkou, když hrozí, že v některých z orgánů zůstanou místa neobsazena. Samotné zasedání je pak pro Kancelář dnem D., na všechny dopadá odpovědnost za bezchybné obstarání vlastní agendy i pocit spoluodpovědnosti za řádný průběh zasedání prostý nečekaných problémů jakéhokoli druhu. Závěrem jednání to ale ještě nekončí – následně se zveřejňuje zápis ze zasedání a závěrečné usnesení, upravují a vydávají se novelizované vnitřní řády, chystají se ustavující zasedání orgánů Komory v nově zvoleném složení, volí se noví předsedové.

Duben je také měsícem, kdy se tradičně uzavírá příjem přihlášek do České ceny za architekturu. To obnáší organizaci kampaně s cílem, aby žádné nové kvalitní dílo nezůstalo nepřihlášené. Mnozí z Vás jste autory takovýchto výjimečných staveb, nezapomeňte tedy, že čas se krátí a do uzávěrky 19. dubna zbývá již jen skutečně několik dní. Pravidelným zdrojem našich panických stavů je, když je několik dní před uzávěrkou přihlášena třeba jen pětina z finálního počtu staveb. Nebudeme se tedy vůbec zlobit, když nebudete vyčkávat a přihlášení provedete třeba rovnou hned :-).

Letošní duben je vzhledem k okolnostem v řadě případů výjimečný. V současné době v Poslanecké sněmovně vrcholí proces přijímání nejdůležitější normy pro výkon povolání autorizovaných architektů – stavebního zákona. Kancelář funguje stále z větší části „dálkově“, z homeoffice, stejným způsobem zasedá i většina orgánů a pracovních skupin a probíhat tak budou opět i přípravné semináře na květnový termín autorizační zkoušky.

Na plánování valné hromady stejně jako vloni dopadla stávající epidemická situace. Konání zasedání je v souladu se zákonem přípustné (jak je zřejmé i z uskutečněných valných hromad ostatních profesních komor). Přesto jsme zvažovali  přesun zasedání na pozdější termín, jako tomu bylo v loňském roce. Z právního hlediska je ale letošní situace jiná. Dotazem na Ministerstvo vnitra jsme si potvrdili náš výkon zákona č. 191/2020 Sb. (známého jako „lex covid“), podle něhož se letos již neprodlužuje funkční období členů volených orgánů. Vzhledem k tomu, že v dubnu končí funkční období předsedů všech tří orgánů ČKA, přesunutí zasedání valné hromady by ohrozilo fungování Komory.

Valná hromada tedy proběhne, a to za přísných hygienických opatření. Povinný bude nasazený respirátor uvnitř i venku. Pokud jej odložíte z důvodu konzumace, budeme Vás upozorňovat na povinnost dodržení dvoumetrových rozestupů od ostatních účastníků. S účastí na valné hromadě je spojena podmínka předložení negativního výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 (antigenního nebo PCR), ne staršího než 72 hodin. Možnost antigenního testování jsme pro Vás zajistili i přímo na místě. Povinnosti otestování se vyhnete, pokud přinesete potvrzení, že jste v posledních třech měsících nemoc prodělali. Předem všem děkuji za trpělivost a spolupráci se zaměstnanci Kanceláře.

Věřím, že se nám společně podaří letošní duben úspěšně a ve zdraví zvládnout a těším se na osobní setkání s Vámi na valné hromadě. Budu také ráda, když zvážíte svou kandidaturu do některého z komorových orgánů.

Přeji Vám příjemné čtení newsletteru a radostné jaro!

Dagmar Mošnerová, ředitelka Kanceláře ČKA