Milí čtenáři,

jménem Kanceláře České komory architektů si Vás dovoluji přivítat v roce 2021. Přeji Vám všem hlavně zdraví, spokojenost a klid na práci. Epidemická situace aktuálně nevypadá zrovna radostně, ale přesto jsou snad se zahájením očkování důvody k mírnému optimismu do budoucna. Věřím, že za několik měsíců se náš život a práce vrátí do normálu, kterého si snad budeme alespoň po nějaký čas o to více vážit.

Ráda bych se na okamžik ohlédla za uplynulým rokem, který byl, jistě nejen pro mě, jedním z nejzvláštnějších vůbec. Když jsem na jeho počátku nastupovala na pozici ředitelky Kanceláře ČKA, těžko bych si dokázala představit, co nás společně s kolegy čeká. Epidemie postihla všechny oblasti naší činnosti. Postavila Kancelář před výzvu hledat alternativní cesty v plnění komorové agendy, dovedla nás k vyzkoušení nových technologií a přístupů v organizaci práce. Děkuji všem kolegyním a kolegům, že se k situaci postavili iniciativně a zodpovědně. Členům komorových orgánů i celé členské základně patří dík za pochopení a konstruktivnost, s níž změny režimu, o kterých muselo být často rozhodnuto ze dne na den, přijímali. Velký dík patří Janu Kaslovi, který nás po celý rok nadstandardně podporoval a ani na okamžik nepolevil ve svém vysokém pracovním tempu.  Nejvýrazněji se covid-19 podepsal na organizaci komorových akcí, především pak České ceny za architekturu. Zde patří poděkování především našim partnerům, kteří nás v těžkých chvílích neopustili a podpořili nás, aniž si mohli být předem jisti, jak a s jakým ohlasem ročník proběhne. Pátý ročník ČCA a jeho galavečer považuji za úspěch – sledovanost blížící se deseti tisícům diváků i pochvalné ohlasy předčily naše očekávání.

Šíření epidemie bude pro činnost Kanceláře určující bohužel i nadále, alespoň po několik příštích týdnů. Pražská i brněnská kancelář jsou od 4. ledna otevřené, prosím Vás však o zvážení nutnosti osobní návštěvy a o případné domluvení osobní konzultace předem. Jednání orgánů a plánované semináře se uskuteční především digitálně. Výstava vítězů ČCA 2020, která proběhne stejně jako v roce 2019 v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) je v návaznosti na epidemickou situaci dále odložena. Předávání ocenění za nejlepší diplomové práce studentů architektury proběhne v CAMPu 12. ledna od 19:00 s možností sledovat přenos online. V rámci večera bude vyhlášen i šestý ročník České ceny za architekturu. Pro podrobnosti sledujte prosím web ČKA. Rozhodnuto bylo také o termínu konání valné hromady. Společně bychom se měli sejít 17. dubna 2021 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V letošním roce ČKA a celou profesi čekají důležité milníky v oblasti legislativy. Nový stavební zákon se nachází v Poslanecké sněmovně. Přestože kolegové proces podrobně sledují a průběžně připomínkují, může být výsledné znění pro všechny překvapením. Čekají nás práce na prováděcí vyhlášce. Ministryně pro místní rozvoj zahájila přípravy nového zákona upravujícího územní plánování, což Komora vítá, jelikož právě na tuto část rekodifikace dopadala největší část kritiky. Dovoluji si vyzvat všechny z Vás, kteří se o přípravy legislativy zajímají, aby sledovali web ČKA a reagovali na výzvy ke sdělení svých připomínek a komentářů.

Přeji Vám příjemné čtení newsletteru a vše dobré v roce 2021.

Dagmar Mošnerová, ředitelka Kanceláře ČKA.