Milí čtenáři,

dovolte mi Vás jménem Kanceláře ČKA přivítat v novém roce a popřát Vám do něj vše nejlepší.

Ani rok 2022 nebude, zdá se, úplně standardní, prostý nových výzev. Kromě pokračujících (a doufejme doznívajících) epidemických opatření, které už dva roky komplikují nejen životy nás všech, ale i provoz kanceláře, nás letos čeká vyhlášení nové soutěžní přehlídky realizací vzniklých z architektonických soutěží, oslavy 30 let od založení Komory a také spolupořádání konference ECAP u příležitosti předsednictví České republiky v EU.

Čeká nás, ale především Vás, seznamování s novým stavebním zákonem a dalšími desítkami právních předpisů novelizovaných v rámci procesu rekodifikace stavebního práva. Doposud jsme na téma NSZ neuspořádali podrobnější školení, neboť nebylo zcela jasné, jakým směrem se po nástupu Ivana Bartoše do čela Ministerstva pro místní rozvoj bude předpis ubírat. Nyní se jeví jako pravděpodobné, že změn dozná, budou ale omezeny jen na několik málo oblastí. Můžete počítat se školeními v druhé polovině roku 2022.

Na řadu momentů letošního roku se již nyní těšíme. Mimo jiné také na valnou hromadu, která se bude konat 23. dubna v Olomouci a jíž bude předcházet prohlídka hradu Helfštýna, vítěze loňského ročníku České ceny za architekturu. Provedou nás po něm jeho autoři, Miroslav Pospíšil a Martin Karlík.

Překvapení chystáme i na již tradičně červnový nominační večer České ceny za architekturu, tentokrát na novém místě. 

Nadále rozšiřujeme spolupráci s regiony a roste množství míst, na kterých budou k vidění výstavy nominovaných děl ČCA. O všech Vás budeme informovat n  webu ČCA a sociálních sítích. Výstava loňských oceněných děl začíná 1. února v našem oblíbeném CAMPu. Vernisáž je spojena s vyhlášením nového ročníku a s představením výsledků už 22. ročníku Přehlídky diplomových prací, které můžete sledovat od 19:00 na campuj.online.

Do nejbližších dní Vám všem především pevné zdraví a klidný rok bez covidu přeji

Dagmar Mošnerová, ředitelka Kanceláře České komory architektů