Kolegyně architektky, kolegové architekti, dámy a pánové,

buďte bdělí ohledně vývoje podmínek výkonu naší profese architekta, dovolím si zde zdvořile podotknout. A nemusí se jednat vždy jen o vnější vlivy, jako je vývoj právního rámce a neodvratná digitalizace. Úvod tohoto newsletteru vás upozorní, že jsou k dispozici zajímavá data a názory také zevnitř profese, konkrétně názor mladých architektů nejen na pracovní podmínky v naší profesi. S analýzou publikovanou ERA21 se můžete seznámit zde.

Z legislativního vývoje stojí za zmínku tři témata. Prvním je opakované upozornění na připravovaný zákon o BIM. Budoucnost se tomuto tématu nevyhne, otázkou jen zůstává, jak vzdálená či blízká budoucnost to bude. Dalším je novela liniového zákona, jež prošla již třetím čtením v poslanecké sněmovně (zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury).  Ministerstvo dopravy se kloní k polskému modelu, který by měl urychlit vyvlastňování několika posledních pozemků potřebných pro liniovou stavbu. A v neposlední řadě samozřejmě rekodifikace stavebního práva. Ministerstvo pro místní rozvoj se nevzdává plánů ohledně nového stavebního zákona a i nadále směřuje jeho platnost na rok 2021. Tomuto cíli podřizuje vše, obsahovou stránku návrhu zákona nevyjímaje. Během léta si Legislativní rada vlády (LRV) a MMR předávali návrh zákona k dopracování, až jej s ambivalentním doporučením LRV poslala na vládu. Vláda ČR nový stavební zákon v pondělí 24. srpna 2020 schválila a posune jej v legislativním procesu dále do Poslanecké sněmovny. MMR plánuje předložení do 1. čtení na září 2020 s uvažovaným postupným náběhem účinnosti až do poloviny roku 2023. Jak se bude vyvíjet znění nového stavebního zákona při projednávání v parlamentu, nyní není nikterak předvídatelné. Tím se obloukem dostávám k úvodnímu apelu ohledně bdělosti, je jí zapotřebí. Vývoj ČKA i nadále sleduje.

Příjemné léto a pohodové čtení
Milan Kopeček, sekretář ČKA