Vážené a milé kolegyně, kolegové, čtenáři newsletteru ČKA,

jen jsme se dostali z nejhorší pandemie Covidu19, přišlo na Moravu a Lounsko tornádo. Na nominačním večeru ČCA v libčické Kotelně (podrobné informace o nominačním večeru dále v newsletteru) jsme na mobilech nevěřícně sledovali záběry podobné těm z filmu Lovci tornád či ze zpráv ze Spojených států. Hned v pátek jsme se začali domlouvat, jak můžeme přispět. Na mou výzvu na FB a webu Komory zareagovali někteří z Vás okamžitě. Jedním z prvních byl i Lukáš Janáč, atelier YUAR, rodák z Mikulčic, kterého jsme proto na posledním představenstvu zapojili do ad hoc pracovní skupiny, protože představuje aktivní spojku mezi postiženými sídly a Prahou. Ale pomoc jste nabídli i další, také člen naší Komory Jiří Lev, žijící v Austrálii, který navrhl a komoře poskytl web, fungující v Austrálii nejen pro případy živelných pohrom, www.architektiprobono.cz, aktuálně koordinující nabídku a poptávku pomoci jednotlivcům i obcím. Mnozí jste se zapojili jednotlivě, přímo na základě vlastních kontaktů, ale tato aktivita koordinovaná i s ČKAIT míří také na delší horizont, po vyřešení základních potřeb postižených - oprav a přestaveb, přijde čas na koncepčnější pohled na sídla, která ztratila veřejnou zeleň, v nichž by bylo možné zlepšit prostředí drobnými korekcemi nové výstavby, jejím usměrněním tak, aby obce byly za pár let krásnější a obyvatelnější, než před řáděním živlů. Starosta Moravské Nové Vsi by rád směnami pozemků vyřešil nevhodnou výstavbu u sportoviště, jinde se dá odstranit historicky vzniklá urbanistická závada…novostavba místo zbořeného domu může lépe respektovat charakter sídla, a být přitom úspornější prostorově i energeticky…

Rád bych Vás proto všechny požádal o zapojení jak v konkrétní pomoci jednotlivcům s projekty domů, úpravami zahrad a okolí, tak v expertních poradních týmech jednotlivých obcí, kde bychom spolu s autorem územního plánu a příslušným zástupcem samosprávy formou tvůrčích workshopů hledali koncepční řešení transformace sídel, které by se poté promítly třeba do rychlých změn ÚP, registrovaných územních studií či podkladů pro zadání veřejných zakázek na realizaci veřejných prostranství. Jsme přece nejen architekti, ale také urbanisté, krajinářští architekti a samozřejmě budeme spolupracovat s inženýry a techniky na komplexních projektech.

Děkuji Vám všem. Vím, že ne každý můžeme všeho nechat a vyrazit na Moravu, ale máme silný moravský region, takže spoléháme i na již nabídnutou spolupráci s VUT Brno a Mendelovou univerzitou.
Dovolte mi ještě několik slov k právě schválenému novému stavebnímu zákonu. Pocity máme všichni značně smíšené. Senát PČR v šibeniční lhůtě nemohl prosadit všechny rozumné, ale sněmovnou odmítnuté pozměňovací návrhy, které jsme i my aktivně podporovali. Lze proto očekávat, pokud říjnové volby dopadnou tak, že ANO nebude hlavní politickou silou v dolní komoře Parlamentu a ve vládě, že bude vyvinut velký tlak na rychlé změny jak stavebního zákona, tak doprovodných zákonů. Bohužel premiér příliš tlačil na pilu a zpolitizoval vznik a přijetí výsostně odborného zákona nesporně směřujícího k zjednodušení povolování staveb, nikoli však lepšímu plánování sídel, které je základem pro jejich rozvoj. Můžeme tedy očekávat ještě další kolo změn, v mezidobí však musíme spolu s ČKAIT intenzivně spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj na návrzích prováděcích vyhlášek, které mohou procesy povolování trochu vylepšit. Čeká nás digitalizace, BIM, případně i koncepční změna územního plánování.

Závěrem Vám přeji klidnější léto, bez pandemie a tornád, i když bude intenzivně pracovní. Těším se na setkání po období prázdnin, s mnohými z Vás se však budeme vídat neustále, protože Komora žádné prázdniny nemá.

Váš Jan Kasl