Vážené a milé kolegyně a kolegové,

před několika dny, 8. listopadu, jsme vyhlásili výsledky 6. ročníku České ceny za architekturu (ČCA), do kterého bylo přihlášeno 170 realizací z celé České republiky. Letos jsme se naštěstí mohli opět osobně setkat ve Foru Karlín. Na tisíc architektů, partnerů Ceny a dalších hostů při, podle mě, snad dosud nejlepším galavečeru ČCA.

Výsledky, myslím, již všichni znáte, jsou připomenuty v dalším textu newsletteru, proto se tu o nich nebudu rozepisovat. Snad jen zdůrazním svou radost, že vítězem byla zvolena rekonstrukce památky s využitím zcela soudobých výrazových prostředků - rekonstrukce paláce hradu Helfštýn, od olomouckého atelieru-r, ukazující cestu i v dalších podobných případech. Třeba se za pár let dočkáme ocenění za rekonstrukci a moderní dostavbu pražské Invalidovny.

Večerem nás skvěle provázela již osvědčená, vtipem nešetřící dvojice Martha Issová a Jiří Zeman, jejichž výkon by si zasloužil samostatnou cenu ČCA. Hudební doprovod DJ Kryštofa Koenigsmarka a hra dětí s polystyrenovými superkostkami v režii Divadla Archa vytvořily skvělý rámec pro předávání cen. V publiku se k třem porotcům - předsedovi Yashovi J. Grobmanovi, Antonio Longovi a Irakli Eristavimu připojila čerstvě zvolená prezidentka ACE  (Architect´s Council of Europe) Ruth Schagemann, i další zahraniční hosté, Daniel Fügenschuh a Borys Czarakciew z představenstva ACE, prezident SKA Iľja Skoček s ředitelkou Kanceláře Oľgou Mihálikovou, spolu s předsedou sesterské ČKAIT Robertem Špalkem a dalšími významnými domácími hosty a partnery Ceny.  Především však sál patřil Vám - kolegyním a kolegům architektům. Navzdory poměrně striktním epidemickým opatřením se večer podařil. Věřím, že se i k Vám dostávají stejně nadšené ohlasy kolegů a laické veřejnosti, jako ke mně. Mediální pokrytí bylo velmi široké, vedle večerních Událostí a Studia 6 ČT, se ČCA dostala na prestižní weby a do tištěných medií. Kdo nebyl ve Foru a nemohl sledovat stream na webu čt art, má možnost si záznam vychutnat zde.

Díky za úspěšný 6. ročník patří především týmu ČCA, který cenu připravuje a organizuje pod vedením manažerky Ceny Dáši Mošnerové. Musím opakovaně připomenout, že veškeré náklady jsou hrazeny z rozpočtu Ceny a její zdroje tvoří příspěvky všech partnerů ČCA.

Česká cena za architekturu se stala v posledních letech tím nejlepším marketingových nástrojem popularizace kvalitní architektury a urbanismu, hodnocených bez ohledu na velikost a investiční náročnost mezinárodní porotou, neovlivněnou lokálními vztahy a jmény autorů.

Propagace naší profese se zlepšuje i díky výstavám v regionech, které se letos rozšířily také díky spolupráci s KRUHEM Marcely Steinbachové. Jednáme s vedeními několika krajských úřadů o trvalé spolupráci a harmonogramu výstav v příštím roce.

Tím, že ČCA nerozděluje stavby do kategorií, ale hledá jejich kvalitu bez ohledu na výši investičních nákladů či prestiž funkce potvrzuje, že prostředí, v němž se každodenně pohybujeme a žijeme, netvoří výjimečné a extravagantní stavby, ale kvalitní veřejný prostor s běžnými stavbami. Porotci tak odpovídají i na naše vlastní pochybnosti o domácí produkci ve srovnání se zahraničními realizacemi, stejně jako na občas se objevující výhrady k znevýhodnění velkých staveb, jejichž tvůrci musí projít složitými povolovacími procesy a splnit všechna nesnadná kritéria.

Po šesti ročnících je patrné, že si každá z „českých cen“ oceňujících výstavbu našla svou parketu. Nejstarší „Stavba roku“ (vypisovaná Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR) je soutěžní přehlídkou kvalitních realizací staveb mnoha kategorií, často velmi specifických – jako jsou třeba velké komplexy nebo inženýrská díla.

„Grand Prix architektů“, pořádaná Obcí architektů, v posledních letech také umožňuje bezplatné přihlášení a posuzování prací mezinárodní porotou, která ovšem vybrané stavby osobně nenavštěvuje. Realizovaná díla hodnotí v několika kategoriích - novostavba, rekonstrukce, malá stavba, včetně krajinářského a urbanistického návrhu, designu a interiérů. (Výsledky letošní GPA si můžete přečíst na webu OA zde.) Česká cena za architekturu se soustřeďuje bez ohledu na typologii staveb především na komplexní kvalitu architektury a urbanismu, a její celkový společenský přínos. Přitom porotci sledují parametry inovativnosti, úspornosti, efektivity a udržitelnosti výstavby obecně. Podle slov předsedy poroty Yashi Grobmana na galavečeru tvoří soubor nominovaných děl „jedinečnou kolekci vynikající architektury vycházející z výrazné stavební tradice a kultury České republiky“, která by mohla uspět kdekoli v zahraničí a také, že „tato skutečnost komplikovala jejich práci“. Porota hledala inovační aspekty stavby, její přínos pro společnost a obor, složitost architektonického úkolu a kvalitu provedení. „Snažili jsme se najít stavbu, jejíž kvality splňují dohodnutá kritéria, ale svou komplexností a výrazem by předčila všechny ostatní. Věříme, že výsledky soutěžní přehlídky odráží současnou českou architekturu a její ústřední roli v rámci kultivace společnosti. Domníváme se, že soutěž a špičkové realizace, které podporuje, mají důležitý vliv na architektonickou kulturu České republiky,“ uvedla porota ve své zprávě.

Dovolím si závěrem poděkovat všem partnerům ČCA, především generálnímu partnerovi, společnosti Central Group a hlavním partnerům, KKCG Real Estate, Velux a Vekra, jakož i AOPK a oběma ministerstvům, MMR a MPO ČR. Všechny další partnery a záštity najdete na webu ČCA a v Katalogu Ceny. Šestý ročník České ceny za architekturu skončil, sedmý ročník vyhlásíme pravděpodobně 1. února 2021, při příležitosti výstavy nominovaných a oceněných děl v CAMPu, pevně věřím, že za Vaší osobní přítomnosti.

V listopadovém newsletteru se dozvíte ještě o mnoha dalších událostech, připravovaných soutěžích a novinkách v ACE.

Buďme všichni zdrávi, pokud možno očkovaní, snáze to vše zvládneme.

Přeji Vám osobní a pracovní pohodu.

Váš předseda Jan Kasl