Vážení a milí, kolegyně a kolegové,  

letošní podivný rok pokračuje... Valná hromada ČKA se konala 19. září, za přísných opatření, v rouškách a s rozestupy. Děkuji těm víc jak 60 odvážným, kteří se zúčastnili jednání i voleb a kteří tak umožnili, že do příští - řádné valné hromady snad v dubnu 2021, mohou orgány Komory fungovat v plném počtu, že máme schválené zákonem vyžadované dokumenty i rozpočet na letošní rok. Odložili jsme přijímání změn řádů, které mohou počkat na reprezentativnější sestavu účastníků, a probrali aktuální situaci v našem oboru. Další podrobnosti o průběhu valné hromady jsou uvedeny dále v tomto newsletteru.

Děkuji panu děkanovi Fakulty architektury profesoru Lábusovi i panu rektorovi ČVUT Vojtěchu Petráčkovi za povolení valnou hromadu uspořádat v okamžiku, kdy se Praha začala vracet do podobného stavu, jako byla na jaře - tedy zavedení distanční výuky a dnes již vyhlášeného nouzového stavu. Stihli jsme to skutečně za méně než pět minut dvanáct. Děkuji i všem hostům za účast a také blahopřeji nově zvolenému předsedovi ČKAIT Ing. Robertu Špalkovi, s nímž přichází i nová úroveň spolupráce obou komor. 

Děkuji za uplynulé roky aktivity všem členům orgánů Komory, kteří již nemohli obhajovat své mandáty a blahopřeji ke zvolení těm, kteří se uvolili pro ČKA pracovat příští tři roky. Blahopřeji k znovuzvolení vedení dalších orgánů Komory, Davidovi Mateáskovi do čela Stavovského soudu a Mirkovi Holubcovi do čela dozorčí rady stejně jako všem místopředsedům. A děkuji za vyjádřenou důvěru mým kolegům v představenstvu - slibuji, že vydržím s chutí do práce ještě alespoň do dubna příštího roku.

Letošní rok si budeme dobře pamatovat nejen díky podzimnímu termínu valné hromady a dosud málo známým výrazům jako koronavirus, Covid 19 či účinnost FFP2, ale nebudeme na něj rádi vzpomínat z důvodů četných a znovu se dnes navrátivších omezení sociálních kontaktů s dopady už na více oborů než jen cestovní ruch a pohostinství.

Pravděpodobně někteří z vás zažívají rušení či odkládání zakázek, ať veřejných či soukromých, a může se nám stát, že i my už víc pocítíme důsledky viditelného propadu ekonomiky. Věřím, že se nedostaneme do takové krize jako před deseti lety, i když přituhuje a po všeobecně velmi lehkomyslném uspokojení z minimálních zdravotních důsledků epidemie na jaře, příliš nezvládáme její druhou vlnu. Prosím, nebojte se, ale buďte zodpovědní. Virus trochu zeslábne, dorazí vakcína a my se na jaře vrátíme k normálním sociálním kontaktům, které nám dnes schází možná nejvíce. Naše profese spočívá ve spolupráci a práci pro konkrétní klienty, pro veřejnost, nemůžeme tvořit kvalitní architekturu, krajinu či města bez kontaktu s okolím i mezi sebou. Pevně věřím, že se na jaře příštího roku tohle vše změní, do té doby se, prosím, chovejme k sobě i okolí zodpovědně a s ohledem.

Důsledky epidemiologických opatření se nepochybně dotknou také letošního 5. ročníku České ceny za architekturu. Není vyloučeno, že organizace galavečera nebude v důsledku trvajících restrikcí možná v již tradičním Foru Karlín. Nestandardní situaci v každém případě přijímáme jako výzvu – oslovit  nové skupiny fanoušků České ceny pro architekturu a zprostředkovat kvalitní českou architekturu ještě širšímu publiku než dosud.

Přeji Vám dobré čtení newsletteru a hlavně pevné zdraví a klidnou práci i v době koronavirové.

Váš Jan Kasl