JAK SI OPTIMÁLNĚ NASTAVIT POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY NA VYŠŠÍ LIMIT FORMOU PŘIPOJIŠTĚNÍ, RESP. VRSTVENÍ POJISTNÝCH LIMIT


 

Zvažuje – li pojištěná osoba zvýšení pojistného limitu z pojištění profesní odpovědnosti, a to buď na veškerou činnost, nebo pouze na vybranou konkrétní zakázku (požadavek investora), je důležité vědět, jaké jsou možnosti a jak je možno sjednat si pojištění ve vrstvách. 

Velkou výhodou takovéto konstrukce pojistného krytí je výše pojistného, které je mnohem nižší, než když si autorizovaná osoba koupí pojištění na vysoký limit s nízkou spoluúčastí.

Pojištění profesní odpovědnosti dává možnost sjednávat si pojistné krytí v několika vrstvách. Tak například k základnímu pojištění je možno sjednat si připojištění, tj. pojistit se na vyšší limit plnění. Obě pojistné smlouvy na sebe přímo navazují, mají tedy identický rozsah pojistného krytí.  

 

V praxi to znamená:

1. Zvýšení pojistného limitu na veškerou činnost jako tzv. 2. vrstva

Základní pojištění s limitem 200 tis. Kč / anebo 500 tis. Kč (1. vrstva pojištění) a k tomu připojištění na vyšší limit až do celkové výše pojistného limitu 15 mil. Kč (2. vrstva pojištění). Pojistné z připojištění se kalkuluje z celkových hrubých příjmů z autorizované činnosti.

Pojištěný je pojištěn následujícím způsobem:

konstrukce pojištění

pojistný limit

spoluúčast

 

1.vrstva

Základní pojištění - Rámcová smlouva (na veškerou činnost)

 

200 tis. Kč / 500 tis. Kč

 

 

5 tis. Kč

 

2.vrstva

Připojištění - Rámcová smlouva
(na veškerou činnost)

 

500 tis. Kč – 15 mil. Kč

Tab. 1 Zvýšení pojistného limitu na veškerou činnost – 2. vrstva

 

2. Zvýšení pojistného limitu pouze na jednotlivou zakázku jako tzv. 2. vrstva

Pojištění se sjednává stejným způsobem jako v předchozím případě k základnímu pojištění s limitem 200 tis. Kč / 500 tis. Kč (1. vrstva pojištění), avšak připojištění na vyšší limit je sjednáno pouze na vybranou zakázku (2. vrstva pojištění). Pojistné z připojištění je v tomto případě nižší, neboť se kalkuluje pouze z hrubých příjmů z dané zakázky. V tomto případě je pak nutno uvažovat ještě nejméně po dobu až 10 let o udržovacím pojištění. 

Pojištěný je pojištěn následujícím způsobem:

konstrukce pojištění

pojistný limit

spoluúčast

 

1.vrstva

Základní pojištění - Rámcová smlouva
(na veškerou činnost)

 

200 tis. Kč / 500 tis. Kč

 

 

5 tis. Kč

 

2.vrstva

Připojištění - Rámcová smlouva
(na jednotlivou zakázku)

 

500 tis. Kč – 15 mil. Kč

Tab. 2 Zvýšení pojistného limitu na jednotlivou zakázku – 2.vrstva

Cena za udržovací pojištění je mnohem nižší a postupně klesá.

 

3. Zvýšení pojistného limitu pouze na jednotlivou zakázku jako tzv. 3. vrstva, pokud je celkový limit pojistného krytí vyšší než 15 mil.

V tomto případě se navazuje na druhou vrstvu, kdy vyšší limit pojistného krytí je sjednán individuální pojistnou smlouvou. Pojistné z připojištění na jednotlivou zakázku se i v tomto případě kalkuluje pouze z hrubých příjmů z dané zakázky.

Pojištěný je pojištěn následujícím způsobem:

konstrukce pojištění

pojistný limit

spoluúčast

 

1.vrstva

Základní pojištění - Rámcová smlouva (na veškerou činnost)

 

200 tis. Kč / 500 tis. Kč

 

 

 

5 tis. Kč

 

2.vrstva

Připojištění - Rámcová smlouva
(na veškerou činnost)

od 500 tis. Kč – do 15 mil. Kč

 

3.vrstva

Připojištění – individuální smlouva
(na jednotlivou zakázku)

 

nad 15 mil. Kč

Tab. 3 Zvýšení pojistného limitu na jednotlivou zakázku – 3.vrstva

 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Petra Obručová  

Client Executive

MARSH, s.r.o. 

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

petra.obrucova@marsh.com

+420 221 418 149

+420 770 120 690