Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění posledních týdnů, týkající se Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a připravovaného nového pražského územního plánu, Metropolitního plánu.


Jedním z významných témat, které Česká komora architektů dlouhodobě sleduje, je téma městského architekta. Města potřebují dobré územní plány a rovněž profesionální instituci, která připravuje kvalitní podklady pro rozhodování politické reprezentace o dlouhodobém směřování a rozvoji města. Územní plán je závažná smlouva o společné budoucnosti všech, kteří mají svůj osud spojený s městem, smlouva překračující volební období komunálních politiků i čas působení svých tvůrců. Vznik územního plánu i jeho následné uplatňování vyžaduje atmosféru vzájemné důvěry mezi všemi, kterých se rozvoj města týká.

Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění posledních týdnů, týkající se Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a připravovaného nového pražského územního plánu, Metropolitního plánu. Okolnosti odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a následný avizovaný odchod většiny zaměstnanců Kanceláře metropolitního plánu budí u odborné veřejnosti pochybnosti o správnosti tohoto kroku. I pro důvěru Pražanů v plánování města to je nedobrý signál. Co nás znepokojuje ještě více je to, že začíná být ohrožena důvěra i v samu profesi architekta. 

Česká komora architektů si jako stavovská profesní organizace uvědomuje svoji zodpovědnost za stav profese i prostředí, ve kterém je tato profese vykonávána, a proto nabízí pražskému magistrátu pomoc při řešení nastalé situace, související s novým územním plánem města a obecně s pozicí městského architekta. Česká komora architektů nabízí uspořádání kulatého stolu, který by mohl vytvořit předpoklady pro obnovení důvěry a pro věcné řešení problémů. Stabilita prostředí a v neposlední řadě i důvěra odborné a široké veřejnosti v proces vzniku tohoto zásadního dokumentu jsou naprosto klíčové. Kulatým stolem chceme napomoci i jasnému (znovu)definování práv, povinností a zejména odpovědnosti všech stran, podílejících se na rozvoji města a městském územním plánování. 

Česká komora architektů je připravena uspořádat tento kulatý stůl v co nejkratším reálném termínu.

Ivan Plicka
předseda České komory architektů