21.10.2016

Česká komora architektů nabízí pomoc při řešení patové situace územního plánování v Praze

Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění posledních týdnů, týkající se Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a připravovaného nového pražského územního plánu, Metropolitního plánu.

21.01.2016

Vyjádření České komory architektů k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Česká komora architektů se vyjadřuje k návrhu zákona o ochraně památkového fondu.

16.12.2015

Pravidla pro jednání Komory

Představenstvo ČKA přijalo na svém zasedání 11. prosince 2015 Pravidla pro jednání Komory

14.05.2015

K zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století.

23.01.2015

Stanovisko ČKA k aktuální situaci, týkající se pražských stavebních předpisů

Česká komora architektů se znepokojením sleduje dění, týkající se pražských stavebních předpisů.

07.01.2015

Honorář architekta dle českých stavebních standardů

ČKA ve spolupráci s ČKAIT v současné době dokončuje texty Standardů výkonů a činností autorizovaných osob. Než dojde ke schválení nové verze, budou i nadále k dispozici současné standardy umístěné na stránkách Českých stavebních standardů.

22.12.2014

Vyjádření ČKA k aktuální situaci ohledně pražských stavebních předpisů

Česká komora architektů (ČKA) se znepokojením sleduje události posledních dnů, které se týkají pražských stavebních předpisů a které hrozí vážným narušením stability právního prostředí pro projektování a výstavbu v Praze.

14.11.2014
03.01.2012

Stanovisko a náměty ČKA k přípravě nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví

Základní výhrady k dosavadní struktuře znaleckých oborů a odvětví, jakož i k rozhodování o zápisu do seznamu soudních znalců přednesli zástupci ČKA na několika setkáních s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Dosavadní nomenklatura prakticky zcela eliminovala architekturu a související obory a rozpustila ji do „stavebnictví“.

27.04.2010

Obecné stanovisko ČKA k normativní úpravě zadávání veřejných zakázek

Způsob zadávání veřejných zakázek v ČR je často v rozporu s principem transparentnosti, veřejné kontrolovatelnosti, úspornosti a hospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Zlepšení současného stavu však nelze dosáhnout pouze změnou zákona či jiných právních norem, které to upravují. Doporučující návrhy České komory architektů jsou popsány v obecném stanovisku ČKA.