Na slavnostním setkání příznivců České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT) byly dne 16. března 2012 v Konferenčním centru City Tower v Praze uděleny pamětní medaile.


Za práci ve prospěch ČKAIT a za spolupráci s touto komorou byli oceněni: současný předseda ČKA architekt Jan Vrana, bývalý předseda ČKA architekt Jan Štípek a architekt, poslanec Parlamentu ČR, Václav Mencl.

Markéta Pražanová

CKAIT_medaile_web