Tisková zpráva ČKA, 24. října 2014


Tisková zpráva v PDF >>

23. října 2014 proběhl slavnostní ceremoniál předávání cen Ministerstva kultury České republiky. Cenu za architekturu získal architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, kterého v květnu nominovala Česká komora architektů (ČKA). Nejvyšší profesní organizace sdružující více jak 4000 architektů v odůvodnění své nominace mimo jiné uvedla, že Ladislav Lábus je jednou z nejvýraznějších žijících legend české architektury.

Ve svém doporučení ČKA vyzdvihla nejen kvalitní tvorbu tohoto význačného architekta, ale i jeho soustavnou pedagogickou činnost a pevnost názorů, která mu mezi kolegy zajišťuje neochvějnou autoritu. V úvodu své nominace pak Komora přímo uvádí: „Architekt Ladislav Lábus je jednou z nejvýraznějších žijících legend české architektury. Je znám svým hloubavým a citlivým přístupem, který je zároveň pevný jak skála. V době přelétavých a pomíjivých gest, které jsou tolik typické pro současné období tekuté modernity, včetně povrchního kopírování vnějších znaků a přebujelou snahou upoutat na sebe již tolik unavenou pozornost diváků, si Ladislav Lábus jde pevně svou vlastní cestou.“

Pevnost názoru se projevuje i v samotné tvorbě Ladislava Lábuse. Jejím nejvíce charakteristickým rysem je nadčasovost, o níž se snaží každý architekt, ale vykročí k ní jen málokdo. Každý prvek díla nachází své opodstatnění a podporuje promyšlenou ideu celku. Ladislav Lábus zkrátka zcela „záměrně sleduje vyšší hodnoty a cíle, než jen zajištění střechy nad hlavou. Právě svými zvýšenými nároky na pomalou a pečlivou přípravu stavby staví hodnotu svých staveb na trvanlivosti a stálých hodnotách, které tak snadno nepodléhají aktuálnímu vkusu,“ uvádí dále ČKA ve své nominaci.

Architekturu totiž nestačí jen dělat, ale především ji myslet. A to jedna ze zásad, kterou v rámci svého ateliéru na Fakultě architektury ČVUT předává svým studentům. Jeho podstatná úloha v pedagogické sféře je od letošního roku ještě více posílena působením v roli děkana. V Bulletinu ČKA 01/2014, který byl zaměřen na téma vzdělávání, vyšel s architektem Lábusem zajímavý rozhovor nejen o jeho akademických zkušenostech. On-line je dostupný ZDE (strana 46).

Česká komora architektů si osobnosti Ladislava Lábuse cení natolik, že jej v minulosti podpořila také návrhem nominace na velmi prestižní čestné členství Amerického institutu architektů (AIA – The American Institute of Architects). Čestný titul pak na základě doporučení Komory získal. Více informací ZDE.

 

Ladislav LÁBUS (*1951)

Mezi nejznámější realizace patří např. bytové stavby – vily ve Vonoklasech (1998), v Roudnici nad Labem (2001) a v Nespekách (2008). Svůj citlivý přístup k minulosti uplatňuje v rekonstrukcích historických staveb (např. palác Langhans ve Vodičkově ulici v Praze, 2002, či rekonstrukce Paličkovy vily v Praze, 2003). Za neméně významnou stavbu je považována konverze tří původních domů na hotel Karlov v Benešově (2009), která byla za Českou republiku nominována na Mies van der Rohe Award 2011.

Plné znění odůvodnění nominace ČKA naleznete ZDE.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů jsou k dispozici na www.cka.cz v sekci ČKA.

 

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

 

KONTAKTY PRO MÉDIA

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: [email protected],
mobil: +420 608 427 516

 

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)