I Břeclav se bohužel připojila k řadě měst a obcí, která podceňují zpracování projektové dokumentace na své významné stavby. Město vypsalo výběrové řízení na studii řešení bývalého cukrovaru, aniž by si uvědomilo, že se ho nemohou zúčastnit žádní architekti ani stavební inženýři. Projektanti by totiž svou účastí v soutěži porušili základní pravidla stanovená profesními řády České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).


Atraktivní areál bývalého cukrovaru je již řadu let v neutěšeném stavu a je pochopitelné, že město přemýšlí, jak s ním naložit. Cílem výběrového řízení vypsaného radnicí je získat studii, která by měla rozdělit území na část určenou k volno časovým aktivitám a část, u které bude zachován industriální charakter s návrhem technické infrastruktury. Součástí řešení plochy musí být i návrh sadových úprav.

Správně vypsané zakázky by měly dle zákona i řádů profesních komor splňovat některé předpoklady. Mezi ně patří především dopředu známé složení poroty, která bude předložené studie či projekty posuzovat, a také podle jakých kritérií. Kromě toho se předpokládá, že bude vymezena dostatečně dlouhá lhůta na zpracování návrhu. Soutěžní řády také popisují systém udělování cen a odměn nejlepším návrhům.

V případě zadání výběrového řízení na studii areálu cukrovaru v Břeclavi porotci uvedeni nejsou, nikdo ani neví, zda budou v porotě zasedat architekti či jiní nezávislí členové poroty. Není ani jasné, podle jakých kritérií bude vítězný návrh vybrán. A na zpracování poměrně náročného úkolu dostali účastníci soutěže pouhých 11 dní – od 8. 9. 2011 do 19. 9. 2011.

Česká komora architektů je ze zákona povinna dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek na stavby. Upozorňovala několikrát vedení radnice, aby vypsalo řízení nové, které by neomezovalo účast architektů v soutěži a bylo v souladu s všeobecně uznávanými předpisy u nás i v zahraničí. Bohužel byla ČKA po neúspěšném jednání nucena prohlásit výběrové řízení na zpracování studie cukrovaru v Břeclavi za neregulérní architektonickou soutěž a vyzvat své členy, aby se jí nezúčastnili.

Na ČKA se obracejí autorizovaní architekti a opakovaně poukazují na skutečnost, že areál bývalého cukrovaru je významnou částí centra města, která by si zasloužila, aby se na jejím rozvoji a vzhledu podíleli odborníci. ČKA doporučuje standardně všem zadavatelům, aby postupovali dle Soutěžního řádu ČKA a aby vypisovali architektonické soutěže, jejichž přípravu lze s ČKA konzultovat.

 

Markéta Pražanová

tisková mluvčí České komory architektů

V Praze 20. 9. 2011

Stanovisko je k dispozici zde: http://www.cka.cc/souteze/neregulereni_souteze/studie-reseni-prostor-byvaleho-cukrovaru-breclav