Na žádost Amerického institutu architektů (AIA) zaslala Česká komora architektů doporučení k nominaci Ladislava Lábuse na získání čestného členství v této prestižní profesní organizaci. Zda se architekt stane čestným členem AIA závisí právě na zaslaných referencích odborníků a institucí, na základě nichž rozhoduje odborná porota. Za Českou republiku doporučení sestavila ČKA a architekt Josef Pleskot.


Profesor Ing. arch. Ladislav Lábus (24. 11. 1951 v Praze) patří k předním českým architektům. Je mimo jiné reprezentantem tzv. české přísnosti v architektuře. Vystudoval architekturu na pražském ČVUT, do roku 1991 pracoval v Projektovém ústavu hlavního města Prahy. Až do roku 1985 spolupracoval s první dámou české architektury Alenou Šrámkovou. V současné době má vlastní kancelář Ladislav Lábus – Architektonický ateliér, od roku 1990 učí na Fakultě architektury ČVUT - vede Ústav navrhování III.

Jeho nadčasové práce jsou uznávané nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mezi jeho nejznámější stavby, z nichž mnohé získaly ocenění v nejprestižnější české přehlídce architektonických realizací - Grand Prix architektů nebo v soutěži Nový domov, patří zejména bytové stavby – vily ve Vonoklasech (1998), v Roudnici nad Labem (2001), v Nespekách (2008). Dále dům s pečovatelskou službou Vyšehrad v Českém Krumlově (1997). U staveb s funkcí bydlení se snaží o hledání nových forem, ovšem s ohledem na tradiční přístupy. V jeho tvorbě se odráží úcta k architektuře i jejím uživatelům.

Často se věnuje rekonstrukcím historických staveb. Jeho práce je důkazem a příkladem správného a citlivého přístupu k památkově chráněným objektům. Ladislav Lábus je kromě mnoha dalších realizací autorem rekonstrukce paláce Langhans ve Vodičkově ulici v Praze, jež ojediněle spojuje architekturu 19. století se současností a za kterou získal v roce 2003 cenu Grand Prix Obce architektů. Odbornou veřejností je oceňovaná také rekonstrukce Paličkovy vily v Praze (2003) nebo další výjimečná architektonické realizace - rekonstrukce Edisonových transformačních stanic v Praze (2007). Jedná se o zdařilý příklad toho, jak může rekonstrukce přirozeně doplnit původní podobu objektu. Za významnou stavbu je rovněž považována rekonverze tří původních domů na hotel Karlov v Benešově (2009), která byla rovněž za Českou republiku nominována na Mies van der Rohe Award 2011.

Profesor Lábus je v odborných kruzích velmi aktivní, často přednáší a participuje na utváření názoru na architekturu. Je váženou osobností, a to nejen pro desítky svých kvalitních architektonických realizací, ale také jako vysokoškolský pedagog. Zároveň je odborníkem na uznávání architektonických kvalifikací v České republice i Evropě a specialistou schopným nastavit rámec a obsahy jednotlivých oborů na vysokých architektonických i stavebních školách. Řadu let působí jako předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání při České komoře architektů a podílí se na kultivaci architektonické profese. Česká komora architektů ho tedy vřele doporučuje na udělení ocenění.

Markéta Pražanová

Doporučení ČKA (PDF)