Pražský magistrát se rozhodl po nevhodném výběrovém řízení vypsaném počátkem roku zorganizovat veřejnou architektonickou soutěž na řešení území ostrova Štvanice v Praze. Soutěžní podmínky schválila v září Rada hlavního města, za regulérní je prohlásila také Česká komora architektů (ČKA) a 5. října byla soutěž vyhlášena. Praha hodlá do revitalizace ostrova investovat 0,5 miliardy Kč.


SOUTĚŽ PŘINESE NÁVRH NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ

Cílem urbanisticko-architektonické soutěže je nové definování ostrova Štvanice, s ohledem na maximální využití potenciálu Vltavy a jejích nábřeží a ostrovů, které jsou důležitou součásti veřejného prostoru města. Návrhy by měly respektovat význam ojedinělého místa a jeho historický vývoj a přinést řešení celoročního využití ke sportovním aktivitám, odpočinku a pořádání kulturních akcí. Součástí řešení by mělo být také vhodné dopravní napojení na okolí jak pro cyklisty a chodce, tak pro MHD a omezeným způsobem i pro automobily.

Účastníci z řad autorizovaných architektů a inženýrů mohou své ideové návrhy řešení ostrova zasílat magistrátu do 8. ledna 2013. V první polovině února příštího roku vybere odborná porota nejlepší práce, které postoupí do druhého kola soutěže. „Původně magistrát uvažoval pouze o jednokolové ideové soutěži. Vítězný návrh by si magistrát ponechal a pak vypsal veřejnou obchodní soutěž na nejlevnější zpracování projektu. Vítěz soutěže by tedy pravděpodobně ani nemohl realizovat svůj návrh. Takový postup je nepřijatelný a porotci s ním nemohli souhlasit. Jsme rádi, že se podařilo prosadit ukázkovou dvoukolovou soutěž,“ vysvětluje závislý člen poroty Roman Koucký, který je mimo jiné znám jako vedoucí týmu připravujícího Metropolitní plán Prahy.

Ve druhém kole soutěže tedy dojde k upřesní zadání ze strany poroty a bude prověřena reálnost vybraných návrhů. Definitivní vítěz soutěže za svou studii obdrží finanční odměnu 1 milion Kč. V roce 2013 by pak mělo proběhnout jednací řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách a projektant v návaznosti na svůj soutěžní návrh zpracuje za přibližně 35 milionů Kč veškeré další stupně projektové dokumentace.

 

DOBŘE SESTAVENÁ POROTA JE DŮLEŽITÁ

Dopředu známá porota složená z renomovaných odborníků je vždy určitou zárukou nejen pro investora, kterému pomůže vybrat optimální řešení, ale také pro soutěžící, pro které je znamením, že jejich práce budou nanejvýš kvalifikovaně posuzovány. V případě devítičlenné poroty posuzující návrhy Štvanice se to podařilo. Zasednou v ní jak důležití zástupci města, mezi nimiž jsou např. radní Hlavního města Prahy Aleksandra Udženija, nebo 1. náměstek primátora Hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, tak přední čeští architekti. Kromě Romana Kouckého to bude také Josef Pleskot, Miroslav Cikán, Jakub Kynčl, Jakub Fišer či inženýrka Martina Forejtová. Mezi náhradníky pak nalezneme primátora Bohuslava Svobodu, jeho náměstka Pavla Richtera a další zástupce architektů a odborné veřejnosti Petra Kratochvíla, Adama Gebriana, Irenu Fialovou, Dana Mertu, Ladislava Kubu nebo Ivana Březinu.

Rozhodnutí poroty by mělo být pro magistrát závazné a měl by se tedy výsledky soutěže řídit. Správné posouzení návrhů je proto velkou zodpovědností. „Soutěžní návrhy budeme hodnotit podle jejich komplexní ideové a architektonické kvality“, sděluje Roman Koucký.

 

PŘÍKLADNÉ ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Zabývat se intenzivněji revitalizací vltavských náplavek a ostrovů se rozhodl Magistrát hlavního města Prahy již v únoru letošního roku. Jednou z prvních aktivit bylo tehdy sestavení výzvy k předložení cenové nabídky na budoucí studii řešení ostrova Štvanice. Komora architektů takový krok kritizovala, stejně jako řada zástupců odborné veřejnosti. Nepovažovala postup za odpovídající významu místa a doporučila magistrátu hledat nejlepší řešení takto významného městského území právě formou urbanisticko-architektonické soutěže. Tento po celou dobu transparentní postup umožňuje navíc porovnávat mezi větším množství studií a nalézt skutečně nejvhodnější řešení.

ČKA je ze zákona pověřena dohlížet nad zadáváním veřejných zakázek v České republice a vždy důsledně upozorňuje všechny investory na nutnost kvalitní přípravy zadání jakékoliv zakázky. Nabídla proto MHMP spolupráci a konzultaci zadání zakázky. Radní Alexandra Udženija reagovala pozitivně a přislíbila organizaci architektonické soutěže.

 

ŠTVANICE - PILOTNÍ PROJEKT

„Praha se architektonickou soutěží na Štvanici přihlásí k novému směru a vrátí se tak do civilizovaného světa,“ říká Roman Koucký. Vypsání soutěže na takto významné území je pro město, jako zadavatele zakázky, vážnou zkouškou. „Štvanice je pilotním projektem. Pokud se podaří soutěž úspěšně realizovat, mohly by být podle ní připraveny podmínky pro zadávání veřejných zakázek na stavby v hlavním městě,“ dodává Koucký. Rovněž náměstek primátora Tomáš Hudeček opakovaně význam soutěže podpořil. Uvedl, že každý občan má právo žít v hezkém a příjemném prostředí a proto není možné hledat ten nejlevnější projekt Štvanice, ale ten nejlepší: „Snad se ostrov Štvanice stane vzorem a bude takových soutěží více.“

 

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 5. října 2012

 

O nevhodném výběrovém řízení z února 2012

Příslib architektonické soutěže z února 2012

 

Reakce v médiích

Vyjádření MHMP z 5. 10. 2012 v 15.16 h

www.imaterialy.cz

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=4&id=12536