V Národním divadle v Praze proběhlo 24. října 2012 slavnostní předání Státní ceny za literaturu, Státní ceny za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury. Laureátem Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se stal profesor Emil Přikryl.


Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury pro rok 2012 udělila ministryně kultury Emilu Přikrylovi za dlouhodobé umělecké a pedagogické zásluhy v oblasti architektury. Na slavnostním ceremoniálu v Národním divadle Přikryl řekl: „Děkuji Karlu Hubáčkovi, Rostislavu Šváchovi, svému otci a samozřejmě svým žákům. Těm přeji, aby byla ta úžasná budova školy architektury AVU od Jana Kotěry a Josefa Gočára skutečně jejich.“

Z odůvodnění ministerstva

Emil Přikryl je významným českým architektem a pedagogem. Jeho kolega Mirko Baum o něm v knize Emil Přikryl a jeho škola (2010) napsal:„Myslím, že náplní architektova života není postavit toho co nejvíce, avšak to, co postaví, postavit dobře. Emilovo dílo není velké počtem, ale kvalitou, která mu již dnes zajišťuje nesporné místo na Parnasu české architektury, místo mezi takovými velikány, jako byli Jan Kotěra či Jaroslav Fragner...

Narodil se 28. prosince 1945 v Bílovci. V Praze absolvoval Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém (1968) a Školu architektury AVU (1972). Od roku 1969 byl členem Školky SIALu pod vedením Karla Hubáčka. V roce 1990 SIAL opustil a vrátil se na AVU, kde působí jako profesor dodnes. Mezi jeho nejznámější realizace patří rodinný dům Věry Chytilové v pražské Troji, českolipské Nákupní středisko Uran, sociální bytový dům IBA v berlínské čtvrti Kreuzberg (s J. Eislerem a J. Suchomelem) nebo rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta v Lounech. V roce 2010 byl vyznamenán Poctou České komory architektů.

Ceny se udělují dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. a nařízení vlády č. 126/2009 Sb. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy. Písemné návrhy zasílají navrhovatelé Ministerstvu kultury do 31. května roku udělení ocenění. Pro kvalifikované posuzování návrhů na udělení jednotlivých cen jmenuje ministr kultury své poradní orgány - poroty v daných oborech.

Od České komory architektů získal Emil Přikryl Poctu ČKA 2009 a Komora ho poté nominovala na udělení ceny ministerstva kultury jak v roce 2011, tak v roce 2012. Místopředsedou poroty pro Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byl v letošním roce bývalý předseda ČKA Jan Vrana.

Laureáti Ceny Ministerstva kultury za přínost v oblasti architektury: 2009 - Eva Jiřičná, 2010 - Alena Šrámková a 2011 - Miroslav Masák.

 

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 25. října 2012

 

Publikace Emil Přikryl a jeho škola vydaná Arbor Vitae a ČKA u příležitosti Pocty ČKA

Udělení Pocty ČKA 2009 v červnu 2010 v Galerii Benedikta Rejta v Lounech

Odůvodnění nominace Emila Přikryla ČKA na Cenu MK ČR 2011 a 2012