Česká komora architektů (ČKA) v těchto dnech vyhlásila další ročník své již tradiční akce, Přehlídky diplomových prací.


Česká komora architektů (ČKA) v těchto dnech vyhlásila další ročník své již tradiční akce, Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je zejména porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Prestižní soutěží Komora přispívá již šestnáctým rokem ke zvyšování standardu architektonického školství a k propagaci architektury směrem k veřejnosti.

Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2014/2015. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Do letošního ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit do 15. 7. 2015. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.

porotě letos usednou opět přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi architekti Jaromír Kročák, Petr Janda, Jan Magasanik, krajinářská architektka Eva Wagnerová a historik architektury a kurátor Národní galerie Jakub Potůček. Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (1. cena 25 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč a třetí cena 10 000 Kč). Diplomanti si odnesou i další lákavé ceny. Jako každoročně bude například udělena Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání softwaru ArchiCAD.  

 

Harmonogram 16. Přehlídky diplomových prací

  • přihlášení do soutěžní přehlídky + odevzdání soutěžních návrhů: od 5. 5. 2015 do 15. 7. 2015 do 16 hodin
  • zasedání odborné poroty: červenec/srpen 2015
  • vyhlášení výsledků: září 2015

 

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE

Iveta Königsmarková, sekretář přehlídky, [email protected], +420 273 167 484
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, [email protected], +420 608 427 516


 Tisková zpráva ke stažení >>

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.